Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2009 dinsdag 17 november 2009

D66 in Zuidwest Friesland

Op een gezamelijke ledenvergadering van de D66 afdelingen Wûnseradiel, Wymbritseradiel, Sneek en Nijefurd, is besloten deze afdelingen allemaal op te heffen en verder te gaan als 1 grote afdeling. De voorlopige naam van deze afdeling is D66 Súd west Fryslân. De nieuwe afdeling gaat er vanuit dat de geplande herindeling in dit deel van Friesland in…

Bekijk nieuwsbericht
1 32 33 34