Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 november 2010 woensdag 16 juni 2010

Friese kiezers bedankt

D66 Fryslân wil op deze manier alle Friese kiezers bedanken die op D66 hebben gestemd. Mede door uw stem zijn we verdrievoudigd in de tweede kamer en zijn we weer een partij waar  rekening mee moet worden gehouden. Wij hopen dat u straks bij zowel de verkiezingen in S W Fryslân alswel bij de provinciale…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 april 2010
D66 Harlingen in het College

D66 Harlingen in het College

D66 Harlingen zit de komende vier jaar in het college in Harlingen. Het college bestaat maar liefst uit vijf partijen. Naast D66 zijn dat Frisse Wind Harlingen, Harlinger Belang, SP en GroenLinks. Voor de twee wethouders posten wordt een open solicitatieprocedure gestart waar iedereen op kan soliciteren. (bron Omrop Fryslan) Kernpunten van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 maart 2010

We doen mee aan de Provinciale Staten verkiezingen.

Op de Algemene Leden Vergadering van D66 Fryslân op 18 maart 2010 is door de leden besloten dat D66 mee gaat doen aan de Provinciale Staten verkiezingen in maart 2011. Er is een verkiezingscommissie, een campagne commissie en een programma commissie samengesteld. De programma commissie is al van start gegaan en zit nu in de inventarisatie…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 maart 2010

D66 Fryslân wil aandringen op gekozen Minister President

De leden van D66 in Fryslân willen dat de tweede kamerfractie nog voor de verkiezingen op 9 juni het punt van de gekozen Minister President op de agenda zet. Volgens D66 Fryslân is in de huidige instabiele politieke situatie een gekozen Minister President meer dan nodig. D66 Fryslân wil dan ook via het voorjaarscongres in…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 maart 2010
In memoriam

In memoriam

Op 11 maart 2010 kregen wij het bericht dat het boegbeeld van D66 Hans van Mierlo op 78 jarige leeftijd is overleden. In 1966 was toenmalig journalist van Mierlo 1 van de medeoprichters van Democraten 66 en hij was de eerste fractie voorzitter van D66 toen dezen in 1967 met 7 zetels in de tweede kamer…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 februari 2010

D66 Heerenveen over Duisterhout school

B&W lieten Duisterhoutschool in de kou staan!Een afvaardiging van D66, is vanmiddag, samen met vertegenwoordigers van de andere politieke partijen, naar de Meester Duisterhoutschool geweest. Dit bezoek vond plaats op uitnodiging van ouders, die zich hebben verenigd in een actiecomité. Het politieke gezelschap werd rondgeleid door de ouders van leerlingen. Het is bedroevend om te zien…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 februari 2010

EERSTE PAAL SCHOLEN BOARNSTERHIM SYMBOLISCH GESLAGEN

Jarenlang duurt het getouwtrek al over de steeds smaller wordende Brede Scholen in Grou en Akkrum. D66 heeft een heimachine laten plaatsen op het braakliggende bouwterrein waar de school in Akkrum moet komen. Daar werd zaterdag symbolisch een start gemaakt met de realisatie van de twee scholen.„D66 Boarnsterhim staat voor goed onderwijs en goede huisvesting. Om een einde…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 februari 2010

Huis van Thorbecke in Boarnsterhim

Op donderdagavond 11 februari hield prof. Hans Engels een lezing in Grou op een door D66 Boarnsterhim georganiseerde debatavond. Hans Engels is Eerstekamerlid van D66, hij is hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en bovendien bekleedt hij de Thorbeckeleerstoel gemeenterecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Bij uitstek de man om de Boarnsterhimsters (en anderen) eens wat…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 december 2009