Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 februari 2010

D66 Heerenveen over Duisterhout school

B&W lieten Duisterhoutschool in de kou staan!Een afvaardiging van D66, is vanmiddag, samen met vertegenwoordigers van de andere politieke partijen, naar de Meester Duisterhoutschool geweest. Dit bezoek vond plaats op uitnodiging van ouders, die zich hebben verenigd in een actiecomité. Het politieke gezelschap werd rondgeleid door de ouders van leerlingen. Het is bedroevend om te zien…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 februari 2010

EERSTE PAAL SCHOLEN BOARNSTERHIM SYMBOLISCH GESLAGEN

Jarenlang duurt het getouwtrek al over de steeds smaller wordende Brede Scholen in Grou en Akkrum. D66 heeft een heimachine laten plaatsen op het braakliggende bouwterrein waar de school in Akkrum moet komen. Daar werd zaterdag symbolisch een start gemaakt met de realisatie van de twee scholen.„D66 Boarnsterhim staat voor goed onderwijs en goede huisvesting. Om een einde…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 februari 2010

Huis van Thorbecke in Boarnsterhim

Op donderdagavond 11 februari hield prof. Hans Engels een lezing in Grou op een door D66 Boarnsterhim georganiseerde debatavond. Hans Engels is Eerstekamerlid van D66, hij is hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en bovendien bekleedt hij de Thorbeckeleerstoel gemeenterecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Bij uitstek de man om de Boarnsterhimsters (en anderen) eens wat…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 december 2009 dinsdag 17 november 2009

D66 in Zuidwest Friesland

Op een gezamelijke ledenvergadering van de D66 afdelingen Wûnseradiel, Wymbritseradiel, Sneek en Nijefurd, is besloten deze afdelingen allemaal op te heffen en verder te gaan als 1 grote afdeling. De voorlopige naam van deze afdeling is D66 Súd west Fryslân. De nieuwe afdeling gaat er vanuit dat de geplande herindeling in dit deel van Friesland in…

Bekijk nieuwsbericht
1 30 31 32