Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 november 2017 donderdag 28 september 2017
Inwoners van Fryslân meld u!

Inwoners van Fryslân meld u!

Als eerste provincie in Nederland stelde Fryslân 27 september 2017 beleid vast voor het recht om uit te dagen. D66 vroeg hier vorig jaar per motie om. Wij zijn dan ook blij dat dit nu werkelijkheid is geworden. Wij roepen de inwoners van Fryslân op om gebruik te maken van het ‘recht om uit dagen’.…

Bekijk nieuwsbericht
Een provincie die ambitie past

Een provincie die ambitie past

Binnen Provinciale Staten werd  gesproken over Duurzaam OV. Voor ons een belangrijk onderwerp omdat het op het gebied van duurzaamheid tijd is voor actie. Daarom wil D66 emissievrij busvervoer (van de bron tot aan de uitlaat). Dit betekent dat bijvoorbeeld de stroom die gebruikt wordt voor een elektrische bus op duurzame wijze is opgewekt. …

Bekijk nieuwsbericht
Zorg, meer dan de letter van de wet

Zorg, meer dan de letter van de wet

Met de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn de zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Hierbij zijn niet alleen taken van het Rijk maar ook taken en subsidierelaties die waren ondergebracht bij de provincie overgedragen. Provinciale Staten debatteerde eerder al hierover. Tijdens de Statenvergadering van 27 september bogen de Staten zich over het beleid…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 juni 2017

Kadernota 2018: een duurzaam en harmonieus Friesland vraagt meer openheid en daadkracht

‘Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving’ is één van de richtingwijzers waarin D66 haar uitgangspunten heeft vastgelegd. Alle vijf richtingwijzers samen vormen de kern van ons sociaal-liberale denken.Voor de behandeling van de Kadernota 2018 lichtten wij deze ene richtingwijzer van een ‘duurzame harmonieuze samenleving’ uit; omdat D66 Fryslân zo’n toekomst toewenst. En omdat deze…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 juni 2017
Provincie schuift stellen van daden circulaire economie voor zich uit

Provincie schuift stellen van daden circulaire economie voor zich uit

Tijdens het debat over de startnotitie circulaire economie op 21 juni 2017 voerden woorden de boventoon. Voor D66 betekent circulaire economie meer dan alleen een middel tot het scheppen van werkgelegenheid. Circulaire economie is het antwoord op belangrijk en veelomvattend maatschappelijk vraagstuk: hoe we ons verbruik van grondstoffen en energie kunnen terugdringen. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 mei 2017 donderdag 25 mei 2017
Fries huishoudboekje bevat genoeg aanleiding voor kritische noten

Fries huishoudboekje bevat genoeg aanleiding voor kritische noten

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 24 mei jl. bogen Provinciale Staten zich over de jaarstukken 2016. Op papier wist de Provincie een positief resultaat neer te zetten van € 20,9 miljoen. Toch is er ook aanleiding voor kritische noten, onder andere over de transparantie van de financiële rapportages, cultuurparticipatie, energiebesparing en schoon water. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 mei 2017
Hoe veilig is Fryslân voor digitale aanvallen digitale beveiliging

Hoe veilig is Fryslân voor digitale aanvallen

Afgelopen week legde een wereldwijde cyber-aanval computersystemen in tientallen landen plat. D66 statenlid Mark de Roo stelde schriftelijke vragen naar de digitale beveiliging van de provincie. Al eerder bleken overheidssystemen lang niet altijd goed beschermd. D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven stelde in Trouw kritisch te zijn over de kennis bij de overheid van digitale beveiliging en dreigingen als crypto-ware. Privacy…

Bekijk nieuwsbericht