Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 mei 2021 zondag 2 mei 2021
Kijkje in de Staten: april

Kijkje in de Staten: april

Met een nieuwe samenstelling van de fractie en met hernieuwde kracht begonnen we aan april. Na een emotioneel afscheid namen Danny van der Weijde-Hoogstad en Sjirk Bruinsma het stokje over van Romke de Jong en Maaike de Lang. Lang stilstaan bij deze wisseling was er niet bij, met grote onderwerpen op de agenda zoals de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 april 2021
Kijkje in de Staten: maart

Kijkje in de Staten: maart

Na de overweldigende verkiezingsuitslag en personele wisselingen in de fractie, keert nu langzaam de rust terug. En dat is belangrijk want de politiek houdt vrijwel geen pauze. Deze maand bespraken we de toekomst van het Friese landschap, een voorstel van Forum voor Democratie om de referendumverordening aan te passen en kregen we goed nieuws over…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 maart 2021 vrijdag 19 februari 2021
Kijkje in de Staten: februari

Kijkje in de Staten: februari

Februari was een gekke maand in de Friese politiek. Weer kregen we van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) te horen dat we niet weten hoe effectief ons beleid is. We hebben discussies gevoerd over Democratische Vernieuwing wat uiteindelijk nauwelijks heeft geleid tot vernieuwing. De Friese aanpak van de stikstofcrisis is weinig ambitieus en mag niks kosten…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 februari 2021
Kijkje in de Staten: januari

Kijkje in de Staten: januari

De statenvergadering van 20 januari 2021 behandelde de onderwerpen, het aanpassen van de OV concessie vanwege Corona, het oeverbeheer en de beleidsnota economie. Daarnaast werden er drie moties vreemd behandeld: het negeren van de Minority Safetypack door het Europese kabinet, een noodplan voor de grutto en wederom over de aanpak van de wolf. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 december 2020
Vragen over automatische brugbediening Warten, ons initiatiefvoorstel en een motie voor een funderingstafel

Vragen over automatische brugbediening Warten, ons initiatiefvoorstel en een motie voor een funderingstafel

Warten Op 15 juni 2020 werd het feit dat de brugbediening van verschillende (dorps)bruggen nu ook op afstand gaat gebeuren feestelijk gevierd met het ophangen van de namen van de betreffende bruggen. D66 stelde hier eerder al schriftelijke vragen over. Op dit moment is er nog veel meer onrust in Warten. Niet…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 december 2020 vrijdag 13 november 2020
begroting 2021

begroting 2021

Begroting 2020 Elk jaar in november wordt de begroting van de provincie besproken. Het moment om beleid bij te kunnen sturen. Over het algemeen is de begroting gebaseerd op coalitieafspraken en is er weinig ruimte voor andere partijen. Dit jaar zat er echter veel financiële ruimte in omdat door Corona veel dingen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 oktober 2020
Water, bodem en mobiliteit.

Water, bodem en mobiliteit.

Goed zorgen voor onze leefomgeving, dat is belangrijk voor D66. Proberen zorgelijke ontwikkelingen op het gebied van  biodiversiteit, klimaatverandering en vervuiling tegen te gaan. Ons standpunt is duidelijk: doen wat nodig is, en daar prioriteit aan geven. Dus waterpeil verhogen, energieopwekking verduurzamen en alles op alles om natuur ruimte te geven zodat…

Bekijk nieuwsbericht