Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2020
Vragen over automatische brugbediening Warten, ons initiatiefvoorstel en een motie voor een funderingstafel

Vragen over automatische brugbediening Warten, ons initiatiefvoorstel en een motie voor een funderingstafel

Warten Op 15 juni 2020 werd het feit dat de brugbediening van verschillende (dorps)bruggen nu ook op afstand gaat gebeuren feestelijk gevierd met het ophangen van de namen van de betreffende bruggen. D66 stelde hier eerder al schriftelijke vragen over. Op dit moment is er nog veel meer onrust in Warten. Niet…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 december 2020 vrijdag 13 november 2020
begroting 2021

begroting 2021

Begroting 2020 Elk jaar in november wordt de begroting van de provincie besproken. Het moment om beleid bij te kunnen sturen. Over het algemeen is de begroting gebaseerd op coalitieafspraken en is er weinig ruimte voor andere partijen. Dit jaar zat er echter veel financiële ruimte in omdat door Corona veel dingen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 oktober 2020
Water, bodem en mobiliteit.

Water, bodem en mobiliteit.

Goed zorgen voor onze leefomgeving, dat is belangrijk voor D66. Proberen zorgelijke ontwikkelingen op het gebied van  biodiversiteit, klimaatverandering en vervuiling tegen te gaan. Ons standpunt is duidelijk: doen wat nodig is, en daar prioriteit aan geven. Dus waterpeil verhogen, energieopwekking verduurzamen en alles op alles om natuur ruimte te geven zodat…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 20 oktober 2020 vrijdag 16 oktober 2020
Oppositie ziet grond voor niet behandelen startnotitie integraal bodembeleid

Oppositie ziet grond voor niet behandelen startnotitie integraal bodembeleid

Alle oppositiepartijen (D66, Grienlinks, PVV, ChristenUnie, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en de SP) van de Friese Provinciale Staten zijn het erover eens dat het beleidsstuk bodem op dit moment niet goed genoeg is om een besluit over te nemen.  Er missen belangrijke onderdelen, wat maakt dat het absoluut geen integraal stuk…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 september 2020
Omgevingsvisie, biodiversiteit, sport, schadebestrijding en gaswinning.

Omgevingsvisie, biodiversiteit, sport, schadebestrijding en gaswinning.

In september stonden er zoveel onderwerpen op de agenda dat het verspreid over twee dagen is behandeld. We bespraken onder andere het personeelsbeleid van de provincie, de omgevingsvisie, het herstelplan biodiversiteit, beheer en schadebestrijding, sport en het plan van het Rijk om gas te gaan winnen bij Ternaard. We hebben om te…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 augustus 2020 woensdag 8 juli 2020
Terugblik op het politieke jaar

Terugblik op het politieke jaar

Na het eerste roerige jaar met verkiezingen, een inwerkperiode, boerenprotest, personele wisselingen, inwerken, veel verschillende onderwerpen en Corona komen we nu in een soort flow. Dus aan de rand van het reces een bloemlezing over het afgelopen jaar. De fractie heeft vooraf bepaald dat de speerpunten deze periode vooral zijn: duurzaamheid, circulaire economie, biodiversiteit en…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 juli 2020