Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 juni 2017

Kadernota 2018: een duurzaam en harmonieus Friesland vraagt meer openheid en daadkracht

‘Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving’ is één van de richtingwijzers waarin D66 haar uitgangspunten heeft vastgelegd. Alle vijf richtingwijzers samen vormen de kern van ons sociaal-liberale denken.Voor de behandeling van de Kadernota 2018 lichtten wij deze ene richtingwijzer van een ‘duurzame harmonieuze samenleving’ uit; omdat D66 Fryslân zo’n toekomst toewenst. En omdat deze…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 juni 2017
Provincie schuift stellen van daden circulaire economie voor zich uit

Provincie schuift stellen van daden circulaire economie voor zich uit

Tijdens het debat over de startnotitie circulaire economie op 21 juni 2017 voerden woorden de boventoon. Voor D66 betekent circulaire economie meer dan alleen een middel tot het scheppen van werkgelegenheid. Circulaire economie is het antwoord op belangrijk en veelomvattend maatschappelijk vraagstuk: hoe we ons verbruik van grondstoffen en energie kunnen terugdringen. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 mei 2017 donderdag 25 mei 2017
Fries huishoudboekje bevat genoeg aanleiding voor kritische noten

Fries huishoudboekje bevat genoeg aanleiding voor kritische noten

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 24 mei jl. bogen Provinciale Staten zich over de jaarstukken 2016. Op papier wist de Provincie een positief resultaat neer te zetten van € 20,9 miljoen. Toch is er ook aanleiding voor kritische noten, onder andere over de transparantie van de financiële rapportages, cultuurparticipatie, energiebesparing en schoon water. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 mei 2017
Hoe veilig is Fryslân voor digitale aanvallen digitale beveiliging

Hoe veilig is Fryslân voor digitale aanvallen

Afgelopen week legde een wereldwijde cyber-aanval computersystemen in tientallen landen plat. D66 statenlid Mark de Roo stelde schriftelijke vragen naar de digitale beveiliging van de provincie. Al eerder bleken overheidssystemen lang niet altijd goed beschermd. D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven stelde in Trouw kritisch te zijn over de kennis bij de overheid van digitale beveiliging en dreigingen als crypto-ware. Privacy…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 april 2017 donderdag 30 maart 2017
Loslaten van de macht: een brug te ver

Loslaten van de macht: een brug te ver

De behandeling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) in de Provinciale Staten maakte nog eens haarfijn duidelijk waarom D66 gemeenschappelijke regelingen een democratisch onding vindt. Naar aanleiding van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) moest de FUMO haar gemeenschappelijke regeling aanpassen. Onder…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 maart 2017
Van de achterkamers naar de kelder

Van de achterkamers naar de kelder

Democratie is geen gegeven, het is hard werken. Eén van de elementen hierin is een stem te geven aan de minderheid. Dat een open debat niet alleen vanuit achterkamertjes uit de weg kan worden gegaan bleek toen in de commissiezaal, in de kelder van het provinciehuis, de coalitiepartijen weigerden tijdens een commissievergadering in discussie te…

Bekijk nieuwsbericht