Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 februari 2022

Kijkje in de Staten: februari

Kijkje in de Staten: februari

Wat op het eerste gezicht een korte Statenvergadering zou worden, werd uiteindelijk een onnodig lange dag. Maar liefst 8 partijen stelden mondelinge vragen. Er was 3,5 uur debat over een stuk wat eigenlijk pas in mei wordt besproken. En tijdens de vergadering werd er een paar keer geschorst. Wat een reuring! Je merkt dat er gemeenteraadsverkiezingen aankomen.

In deze editie van Kijkje in de Staten bespreken we Thialf en de Hoofdfietsroutes.

Thialf
In november 2021 besloten we dat de provincie jaarlijkse een financiële bijdrage gaat leveren aan Thialf. Toen was het nog spannend. Er was namelijk nog geen duidelijkheid over de financiële bijdrage van het Rijk. Wij zijn blij dat die duidelijkheid er inmiddels wel is. Den Haag gaat ook meebetalen aan Thialf. Het is namelijk de ijstempel van heel Nederland, niet alleen van Fryslân.

Maar de zonnepanelen op het dak van Thialf waren nog een heet hangijzer. In 2020 vonden de verzekeraars dat de manier waarop de zonnepanelen op het dak lagen een groot brandrisico vormde. De zonnepanelen werden daarom per direct uitgezet. Thialf kon hierdoor niet profiteren van duurzame stroom en liep ook subsidie mis.

Na veel gesprekken tussen Thialf en verzekeraars is er een oplossing gevonden. Door stroken met een brandveilige laag aan te leggen tussen de panelen, durfde verzekeraars het dak te verzekeren. Thialf kan dan weer duurzame stroom en subsidie krijgen.

Hiervoor was wel een eenmalige bijdrage nodig van de provincie. Voor ons is het belangrijk dat Thialf weer vooruit kan, dat ze verduurzaamt en dat onze jaarlijkse bijdrage naar beneden kan. En dat is nou net wat we bereiken met onze eenmalige bijdrage. Als D66 gingen wij daarom akkoord met deze bijdrage.

Hoofdfietsroutes
Wij vinden het belangrijk dat meer Friezen de fiets pakken. Naar het werk, naar vrienden of familie. Om te bewegen of te ontspannen op het prachtige Friese platteland. Fietsen is leuk, gezond en bovendien heel duurzaam! Hoofdfietsroutes stimuleren het gebruik van de fiets. De hoofdfietsroutes zijn breder, veiliger en je kan daardoor meer snelheid maken dan bij ‘normale’ fietspaden. In Fryslân proberen we een netwerk te maken van hoofdfietsroutes tussen de (grote) steden.

In het bestuursakkoord is het doel gesteld om vier hoofdfietsroutes tussen steden aan te leggen. Dit kost niet alleen de provincie geld. Ook gemeentes moeten geld betalen voor de aanleg van een hoofdfietsroutes. Eerder werd verwacht dat dit bedrag ongeveer evenveel voor de provincie als voor gemeentes zou zijn. Het budget voor de hoofdfietsroutes was ook op deze gelijke verdeling ingericht. Inmiddels bleek dat het de gemeentes meer geld zou kosten dan de provincie. Dit strookte niet met het budget. Ook waren er inmiddels meer dan vier gemeenten die geld hadden voor een hoofdfietsroute.

Het college stelde daarom voor om het geld voor de hoofdfietsroutes anders te verdelen. Niet een gelijke verdeling tussen provincie en gemeente, maar meer geld voor de gemeentes. Ook stelde ze voor om het doel te veranderen. Niet meer vier complete hoofdroutes, maar zes kleinere stukjes.

Het voorstel om het geld anders te verdelen konden we steunen. Wij vinden het belangrijk dat het budget flexibel ingezet wordt.  Maar als je er tijdens de periode achter komt dat je het doel niet haalt, dan moet de conclusie zijn dat je je doel niet haalt. En niet het doel aanpassen zodat je achteraf kan zeggen dat je je doel hebt gehaald. Daarom dienden we samen met het CDA twee amendementen in voor een flexibele inzet van het budget en om het doel niet te veranderen. Beide amendementen haalden het. Volgende maand hebben we het nog eens over de fiets. Wij zullen ons in ieder geval inzetten voor een fietsvriendelijke provincie.