Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 november 2021

Kijkje in de Staten: oktober

Naar een schone en gezonde leefomgeving: Afbouw gebruik van pesticiden in Fryslân 2021-2030
Op initiatief van GrienLinks hebben we het afgelopen jaar samen met SP, Partij voor de Dieren, PvdA, FNP en 50PLUS gewerkt aan een voorstel over pesticiden (bestrijdingsmiddelen) in Fryslân. Met dit voorstel wilden we richting 2030 het gebruik van pesticiden door de provincie, gemeenten, bedrijven en particulieren afbouwen naar nul. Op deze manier werken we toe naar een schone en gezonde leefomgeving in Fryslân. In oktober was het dan eindelijk zover en werd het voorstel behandeld in de Staten.

Voor D66 is het bereiken van een schone en gezonde leefomgeving erg belangrijk. Liever gisteren dan vandaag. Het gebruik van pesticiden leidt tot gezondheidsrisico’s voor mens, dier en bodem. De afbouw van het gebruik van pesticiden en de vervanging ervan door biologische alternatieven is daarom hoognodig.

Waar het gebruik van pesticiden bij overheden en in de landbouw bekend is, is het gebruik van pesticiden bij particulieren en bedrijven onderbelicht. Het initiatiefvoorstel richtte zich vooral op deze groep gebruikers. Statenlid Danny van der Weijde zei daarover: “De welbekende middelen, zoals Roundup met glysofaat, die eigenlijk niet meer verkocht mogen worden, maar soms via omwegen nog verkrijgbaar zijn of nog in voorraad in de schuur staan. De inzet van deze middelen staat symbool voor het korte termijn gemak. Het parkeer- of industrieterrein of de achtertuin, lekker snel ontdaan van vervelend onkruid”. Via het delen van kennis, voorlichting en het benadrukken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid wilden we het gebruik van pesticiden door deze groepen ontmoedigen.

Het CDA diende een voorstel in om het gebruik van pesticiden in 2030 te veranderen van niets naar ‘nagenoeg geen’. Het voorstel maakte de doelstelling dus minder ambitieus en meetbaar, maar liet gelukkig de rest van het initiatief overeind. Met alleen de steun van de indieners zou het voorstel het niet halen. We hebben daarom voor het voorstel gestemd. Een schone en gezonde leefomgeving In Fryslân komt hierdoor dichterbij.

ERTMS
Een ander voorstel ging over de treinen in Noord-Nederland. In 2050 moeten alle treinen in Europa rijden op het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dit systeem draagt bij aan een veilig, robuust en duurzaam treinsysteem. En nu het Friese spoorsysteem aan vervanging toe is, geeft het Rijk ons nu al de kans om over te gaan op dit systeem en is bereid om vele miljoenen te investeren in het Noorden. Niet alleen in de vervanging van materieel maar ook in de ontwikkeling van mensen. Voor D66 is een veilig, betrouwbaar en duurzaam openbaar vervoer belangrijk. “Als D66 vinden wij dat Fryslân deze trein niet aan haar voorbij moet laten gaan”, aldus Statenlid Bea Bijlsma. We stemden in met het voorstel.

Els Veder-Smit penning
Aan het eind van de vergadering behandelden we een motie vreemd over een Friese Els-Veder Smit penning. De penning wordt elke drie jaar uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de positie van vrouwen in de Friese politiek. De penning is vernoemd naar Els Veder-Smit. Als politica en volksgezondheidsdeskundige heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van vrouwen. De motie werd mede door ons ingediend. In de woorden van D66-icoon Els Borst zei Statenlid Bea Bijlsma: “politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten”. Gelukkig haalde de motie het met een grote meerderheid. De Friese Els Veder-Smit penning wordt 8 maart op internationale vrouwendag voor het eerst uitgereikt.