Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 juli 2021

Kijkje in de staten: juni

Met het zomerreces voor de deur is het tijd om te reflecteren op het afgelopen jaar. Hoe staan we er financieel voor? Hebben we onze beleidsdoelen gehaald? En als we vooruit kijken, liggen we dan op koers of moeten we op bepaalde dossiers bijsturen?

Financieel staat de provincie er goed voor. De jaarstukken laten namelijk mooie zwarte cijfers zien. En ook wat betreft het halen van onze doelen gaat het aardig. Hier en daar lopen we wat vertraging op door corona, maar dat is logisch. Onze voorzichtige conclusie is dan ook: het kon minder.

Maar we vinden dat we ons niet rijk moeten rekenen. Corona heeft grote impact gehad op onze samenleving en de maatschappelijke kosten hiervan vind je niet terug in het beleid van de provincie.

Veel mensen zijn ziek geworden door corona. En ook al herstelt gelukkig het merendeel, toch zijn er sommigen die nog elke dag kampen met de gevolgen van corona. Ook hebben mensen last van gevoelens van angst en eenzaamheid. Jongeren hebben een cruciaal onderdeel van hun ontwikkeling moeten missen. Ondernemers in de horeca-, recreatie- en cultuursector moesten hun opgebouwde reserves aanspreken. Er waren geen gemeenschappelijke sporten. In de dorpen ligt het verenigingsleven volledig op haar rug.

Mensen met een goed inkomen, een vaste baan en veel vrienden konden zich nog staande houden, maar inwoners met minder sociale zekerheid hebben nog minder kansen gekregen. Het coronavirus heeft verschillen in de samenleving laten zien en ze ook nog eens groter gemaakt. Het afgelopen jaar was daarom geen goed jaar.

Wij hopen dat het volgend jaar beter word. En het lijkt de goede kant op te gaan. Weliswaar stijgen de besmettingen momenteel onder vooral de jongeren, maar zij worden gelukkig minder ziek. Ook lopen de IC-opnames terug omdat veel (kwetsbare) mensen zich hebben laten vaccineren. En dit positieve effect is ook terug te vinden in onze provincie: Fryslân was namelijk een van de eerste provincies die groen licht kreeg op de Europese coronakaart.

Wij hopen dat wij weer als sociale wezens met elkaar om kunnen gaan en wat meer oog zullen hebben voor elkaar. Dat we weer bruiloften mogen vieren en begrafenissen bijwonen. Maar ook een festival, diensten van allerlei geloven, musea bezoeken, dansen op het dorpsfeest en vergaderen in onze prachtige Statenzaal.

We staan voor grote opgaven, maar deze pakken we aan met optimisme, lef en in vertrouwen. Waar anderen kiezen voor spreken vanuit de onderbuik, kiezen wij voor het spreken vanuit het hart en het verstand.

En als mensen door de Lelylijn en het Deltaplan naar Friesland komen, laten wij ze dan met open armen ontvangen en laten zien hoe goed het hier wonen is. Leer ze onze taal en cultuur waar we zo trots op zijn. Wij zien liever geen hek om Fryslân, noch voor wolven, noch voor niet-Friezen, noch voor niet-Nederlanders. Wij hebben vertrouwen in onze Iepen Mienskip.

Het einde van de coronapandemie komt dichterbij. En met onze eerste motie bij de laatste vergadering wilden we ten minste €75.000,- vrij maken voor culturele festivals, projecten en evenementen die aandacht besteden aan het vieren van de vrijheid als de coronapandemie voorbij is en aan het herdenken van de slachtoffers van de coronapandemie. Ook kon het geld besteed worden aan (extra) herdenking van de 75-jarige bevrijding van Nederland. Het geld wilden we inbrengen via een regeling binnen het Iepen Mienskipsfûns of het Arcadia-programma.

Een andere motie ging over het doen van een pilot met een burgerbegroting. Onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau laat zien dat 60% van de inwoners meer grip wil krijgen op provinciale bestedingen. Een burgerbegroting biedt inwoners de mogelijkheid om de budgetten van de provincie te verplaatsen. Inwoners zouden meer geld kunnen uitgeven aan natuur of cultuur, maar bijvoorbeeld minder aan openbaar vervoer. Een burgerbegroting zorgt voor meer betrokkenheid onder de inwoners en vergroot de transparantie van de overheid. Bovendien leren wij op deze manier wat de burger belangrijk vindt.

Daarnaast dienden wij een motie mee-in om noodsteun te geven aan het COC. Het COC heeft een zeer belangrijke functie voor de lhbtiq+ gemeenschap en is tevens een belangrijk kennis- en expertisecentrum voor de hele provincie. Momenteel zit het COC echter in zwaar weer en dreigt het verloren te gaan door een tekort aan vaste inkomsten. Wij vinden dat een organisatie as het COC onmisbaar is, zeker nu Fryslân Regenboogprovincie is.

De eerste motie haalde het. De tweede motie hebben we ingetrokken omdat er (te) weinig draagvlak voor leek. Maar omdat wij de burgerbegroting belangrijk vinden, zullen wij het idee inbrengen bij de ambassadeursgroep Democratische Vernieuwing. De motie voor noodsteun voor het COC haalde het jammer genoeg niet.

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe.