Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 juni 2021

Onze visie op Deltaplan Noord-Nederland

Na een pittige discussie gisteravond in de bijeenkomst over het Deltaplan Noord-Nederland, was het vanochtend spannend wat de journalistiek op zou tekenen hierover. Als D66 zijn wij geschrokken en teleurgesteld dat er veel ruimte werd gegeven aan het negatieve frame dat de FNP en PVV neerzetten over het Deltaplan.

Met het gebruik van termen als ‘verdunning’ van de Friese bevolking en ‘gevaar’ voor de Friese identiteit gaan deze partijen wat D66 betreft ver over een morele grens heen. Dit zijn termen die gebruikt worden door extremistische partijen. Het staat ook ver af van de inzet van het Deltaplan.

D66 heeft duidelijk aangegeven dat zij het Deltaplan ziet als een kans om diverse uitdagingen samen te brengen, die er voor moeten zorgen dat ook in de toekomst ús provinsje leefbaar blijft. De uitdagingen van mobiliteit, voldoende woningen en een leefbare omgeving moeten juist bij uitstek samenkomen in een plan. Het Deltaplan voor het Noorden is wat D66 betreft niets meer dan een bundeling van de eerder vastgestelde provinciale kaders. Nu is het moment gekomen om in gesprek te gaan met de Friese inwoners over de invulling van die kaders.

Voor ons staan de kansen en mogelijkheden voorop die de komst van de Lelylijn en de nieuwe inwoners ons bieden. Immers, hun kinderen gaan naar school en leren daar de Friese taal. Fryslân kenmerkt zich als een open en gastvrije provincie, juist door het bruisende leven in de Mienskip. Als we diezelfde kinderen ook een kans op een baan in de provincie willen geven, dan zullen we moeten investeren in basisvoorwaarden voor economische groei, zoals mobiliteit, goed onderwijs en innovatie. Wat D66 betreft bestaat die mobiliteit uit duurzaam OV en minder uit asfalt.

Het zal de komende jaren zoeken worden naar een goede balans tussen behoud van natuur en leefbaarheid en investeren in de toekomst van de provincie. Daar past geen gesloten houding bij, maar een open blik naar de wereld en de kansen die morgen met zich meebrengt.