Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 mei 2021

Kijkje in de staten: mei

Een drukke dag voor nieuw Statenlid Danny van der Weijde. De dag van zijn maidenspeech, maar ook de dag van de Veenweide, biodiversiteit, faunabeleid, energie en klimaat. Kortom, van de groene toekomst.

We moeten anders omgaan met de wereld met elkaar en met de wereld om ons heen. Dat vereist ambitie en grote veranderingen. Anders sterven soorten uit, raken mensen wereldwijd in de problemen, verschraalt onze natuur en worden onze kinderen en kleinkinderen het kind van de rekening. Helaas is van die ambitie weinig terug te zien in de voorstellen. Het zijn vooral veel mooie woorden, maar met te weinig daden.

Veenweide, biodiversiteit en faunabeleid

Bij het Veenweideprogramma hebben we daarom onder andere gepleit voor meer balans tussen natuur en de landbouw en om geen sloten meer te dempen in het hele Veenweidegebied tenzij het voor de inrichting noodzakelijk is. Ook hebben we ons ingezet om snel aan de slag te gaan met de funderingsschade, want de gedupeerden zitten daar al lang op te wachten. Zoals Danny al zei: “We zijn voor biodiversiteit, maar niet voor meer paarse krokodillen.”

Een ander voorstel dat voor lag ging over biodiversiteit. Onze natuur is een belangrijk goed. Het heeft zich gedurende duizenden jaren geëvolueerd, ook al heeft de mens geprobeerd roet in het eten te gooien. Om de diersoorten te beschermen hebben we twee moties ingediend. Eén om een duidelijk tussendoel in 2050 te stellen voor het terugdringen van het aantal bedreigde Friese plant- en diersoorten, van nog geen 50% naar 75%. Ook hebben we voorgesteld om een DNA-databank aan te leggen van deze bedreigde soorten, om het genetische materiaal veilig te stellen voor toekomstige generaties. Helaas haalden onze voorstellen het niet.

Ook bij het faunabeleid hebben we aandacht gevraagd voor het beschermen van dieren, waarbij we ook realistisch moeten zijn als het gaat om predatiebeleid. We streven naar een toekomst waarin predatiebeheer niet meer nodig is. Op dit moment is het echter wel nodig voor het behoud van de biodiversiteit.

Energiestrategie en klimaatakkoord

Als D66 zijn we trots op onze landelijke rol in de totstandkoming van het Klimaatakkoord en het verhogen van de ambitie. Maar helaas heeft Friesland hier weinig van meegekregen. Er gebeurt te weinig, te laat. Niet alleen in Friesland, ook wereldwijd halen we onze doelen niet met desastreuze gevolgen. Maar zelfs ten opzichte van die te lage ambitie blijft Friesland ver achter. Helaas is de politieke realiteit hier niet klaar voor de realiteit van de klimaatwetenschap. Wel hebben we ons tijdens de vergadering via voorstellen ingezet voor een circulaire economie, voor meer hernieuwbare energie en meer CO2-reductie. Helaas heeft alleen het eerste van die drie voorstellen het gehaald.

Desalniettemin kijken we met trots terug op onze inbreng. Help jij de volgende keer mee met wat wij in de Staten zeggen? Meld je aan voor de steunfractie via d66@fryslan.frl.