Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 mei 2021

Maidenspeech Danny van der Weijde over het Veenweidegebied

Op 26 mei gaf ons nieuwe Statenlid Danny van der Weijde zijn eerste speech als Statenlid, de maidenspeech. Over het verleden en de toekomst, over het veenweidegebied, over de balans tussen landbouw en natuur. Lees hier zijn speech.

Iedereen kent wel zo iemand: de oom, tante, opa of oma of een willekeurig ander familielid, die op een verjaardag standaard uit het niets begint te klagen over de politiek. Die uitspraken doet dat politici uitvreters zijn. Of erger, die gevoed door complotten op Social Media achter elk politiek besluit een reden ziet voor beheersing van de wereld door 5G-chips, corona-vaccins en chemtrails, je zou er als mens bijna cynisch van worden. Waarom zou je je op basis van dergelijke verhalen dan ooit aanmelden bij een politieke partij? Toch heeft mijn nieuwsgierigheid het gewonnen van deze twijfel en in 2014 maakte ik , na mijn verhuizing naar Fryslân, kennis met de lokale politiek bij D66 en de Jonge Democraten.

Er ging een wereld voor mij open die haaks staat op dat wereldbeeld dat politici alleen maar bezig zijn met hun eigen belang. Ik maakte kennis met jongeren van diverse politieke achtergronden die vanuit hun idealen zich inzetten voor een betere wereld. En dan sta je daar ineens met je goede gedrag, onverwachts, als nieuw Statenlid in een prachtige provincie. Een provincie waarin ik niet geboren ben of opgegroeid. Maar door de loop van de jaren wel is gaan aanvoelen als een thús. Het voelt als een grote eer om mij namens D66 in te mogen zetten en mee te praten over de toekomst van onze provincie. Een van de belangrijke thema’s die van groot belang is voor de toekomst van onze provincie is het veenweidegebied.

Na de inspraakavonden en gesprekken die wij als D66 gevoerd hebben, is mij wel duidelijk geworden dat het voorliggende document voor de veenweidevisie een stip op de horizon is, waar partijen mee aan de slag kunnen. Voor D66 is het van belang dat het instrumentarium uit het document met zoveel mogelijk maatwerk in de diverse gebieden wordt toegepast en dat er duidelijke lange termijn keuzes gemaakt worden.

Voor alle mensen die in de verschillende veenweidegebieden wonen en werken is duidelijkheid voor de lange termijn een basisvoorwaarde voor het terugbrengen van stabiliteit.  Met dit programma  wil de provincie een bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke opgaven waar wij voor staan. Niet alleen willen we de CO2-uitstoot van onze veengebieden tegengaan, ook zullen we met elkaar een antwoord moeten zoeken op de problemen van de bodemdaling In onze provincie  en de daaruit voortvloeiende schade aan gebouwen en huizen. Niet in de laatste plaats zullen wij ook een antwoord moeten formuleren op de problemen rondom  de waterhuishouding.

Hogere grondwaterpeilstanden en het voldoende  opvangen van regenwater zal in de komende jaren moeten bijdragen aan het tegengaan van die verdere verzakking. Ook hier past maatwerk in de verschillende gebieden en is wat D66 betreft hard nodig.

Als het gaat om de funderingsschade zou D66 graag zien dat er meer vaart gemaakt wordt met de regelingen die inwoners moeten compenseren voor de schade die zij ondervinden aan hun woningen. Wat D66 betreft moeten inwoners die schade ondervinden door besluiten die haar direct of indirect raken, terecht kunnen bij die overheid en niet moeten afwachten tot diezelfde overheid na jaren vergaderen heeft besloten welk loket of welke regeling op basis van hun eigen verantwoordelijkheid ingericht kan worden. D66 is voorstander van biodiversiteit, maar we hebben geen behoefte aan meer paarse krokodillen. D66 steunt daarom de motie van de Christenunie om hier geld voor vrij te maken, zodat er snel vaart gemaakt kan worden met het herstel van de meest ernstig getroffen woningen en daarmee met het herstel van vertrouwen van de inwoners in haar overheid.

Voorzitter, ik rond af. Het is een eer en een waar genoegen om Statenlid te mogen zijn. Tegelijkertijd is het een grote opdracht. We staan voor grote uitdagingen met een grote verantwoordelijkheid tegenover onze inwoners. Ondernemers moeten hier hun brood kunnen verdienen. De natuur moet zich kunnen herstellen. En ook de generatie na ons moet in Fryslân kunnen wonen en kunnen werken. Van ons vereist dat dat we samenwerken en constructief zijn. Maar het betekent ook dat we niet om de lieve vrede te bewaren de waarheid moeten ontwijken. We zitten hier voor onze inwoners en onze toekomst, dat mag u van mij verwachten.