Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 mei 2021

Kijkje in de Staten: april

Met een nieuwe samenstelling van de fractie en met hernieuwde kracht begonnen we aan april. Na een emotioneel afscheid namen Danny van der Weijde-Hoogstad en Sjirk Bruinsma het stokje over van Romke de Jong en Maaike de Lang. Lang stilstaan bij deze wisseling was er niet bij, met grote onderwerpen op de agenda zoals de Woonagenda, Weidevogels en het Tweede Corona Herstelpakket. Het beloofde een intense PS-vergadering te worden, met ongeveer 50 moties en amendementen.

Wonen

Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar te vaak lukt dat nog niet. Er is namelijk een groot tekort aan betaalbare woningen. De situatie op de woningmarkt is zorgwekkend. De woningmarkt wordt zo langzamerhand alleen toegankelijk voor mensen met veel vermogen of met ouders met veel vermogen. Het welzijn van onze inwoners, ook wel de Brede Welvaart genoemd, komt hierdoor in gevaar. Daar moeten we als provincie iets aan doen, vinden wij.

Wij vonden het dan ook raar dat het woningtekort nauwelijks beschreven stond in het voorstel. Alsof het probleem zich niet voordoet in onze provincie. Wij dienden daarom een amendement in waarin we de ambitie toevoegden om het huidige woningtekort aan te pakken en te voorkomen in de toekomst. Ook dienden we een amendement mee in van GrienLinks om richting het Rijk te lobbyen voor middelen voor het klimaatadaptief, vergroenen en circulair maken van woningen en wijken. Beide amendementen kregen brede steun in de Staten.

Weidevogels

Weidevogels zijn onderdeel van onze Fryske identiteit. Het doet dan ook pijn om te lezen dat het niet goed gaat met de weidevogels, ondanks alle inspanningen van verschillende partijen.

Maar we moeten ook eerlijk zijn; de inspanningen kunnen beter. Blijkbaar houden provincie, gemeenten en waterschappen zich bij werkzaamheden niet aan de regels die er zijn omtrent weidevogels. Wij vinden dit niet kunnen. Als de overheid niet het goede voorbeeld laat zien, hoe kan men dan wel verwachten dat haar inwoners zich houden aan de regels. Daarom hebben we een oproep gedaan aan de gedeputeerde om hier meer inspanningen op te verrichten.

Als provincie geven we daarnaast jaarlijks miljoenen euro’s subsidie aan agrarisch natuurbeheer. Veel boeren werken met energie en passie aan het herstel van de biodiversiteit en de weidevogelpopulaties. Eén van die boeren was Hessel Agema uit Kollumerpomp, die helaas in 2019 overleed. Hessel kon helaas niemand vinden die zijn werk wilde voortzetten. Een intensieve melkveehouder kwam ervoor in de plaats. Weg weidevogels, weg gemeenschapsgeld.

Wij vinden dat dit anders moet omdat op deze manier gemeenschapsgeld op een onverantwoorde wijze wordt uitgegeven en geen recht doet aan de grote opgaven die er zijn. Maar hoe? Wij dienden een motie in die het college vraagt om onderzoek te doen naar instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat de functie van agrarische weidevogelgebieden behouden blijft bij verkoop of overlijden van de beheerder. Gelukkig haalde de motie het. Als we later dit jaar weer de weidevogels bespreken kunnen we hier als Staten beleidskeuzes in maken!

Tweede Corona Herstelpakket

De coronacrisis hangt voor een groot deel samen met de staat van onze gezondheid. Zo heeft onze senator Peter van der Voort er meermaals op gewezen dat IC’s vooral vol liggen met oudere mannen met overgewicht. Willen we beter voorbereid zijn op een volgende pandemie, dan moeten we meer bewegen, sporten en letten op onze gezondheid.

In het Tweede Corona Herstelpakket kwamen de onderwerpen sport, bewegen en gezondheid te weinig naar voren. Wij dienden daarom een motie in die hier binnen het tweede corona herstelpakket op toe ziet. Ook deze motie kreeg brede steun binnen de Staten.

Ook dienden we samen met PVV een motie in om de coronaherstelpakketten te laten evalueren door de Noordelijke Rekenkamer. Voor D66 is het belangrijk dat we weten hoe effectief ons beleid is. Mochten we weer besluiten om een herstelpakket te maken, dan is het belangrijk te weten wat werkt en wat niet. Wij hebben hier al vaker binnen de Staten aandacht voor gevraagd. Helaas haalde deze motie het niet.

Kortom

We kijken terug op een geslaagde vergadering en een geslaagde maand, bijna al onze voorstellen haalden het en we gaan nu op volle kracht weer door! Interesse om mee te spreken over de keuzes die we maken? Mail dan naar d66@fryslan.frl.