Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 april 2021

Kijkje in de Staten: maart

Na de overweldigende verkiezingsuitslag en personele wisselingen in de fractie, keert nu langzaam de rust terug. En dat is belangrijk want de politiek houdt vrijwel geen pauze. Deze maand bespraken we de toekomst van het Friese landschap, een voorstel van Forum voor Democratie om de referendumverordening aan te passen en kregen we goed nieuws over het diversiteitsbeleid van de provincie Fryslân.

 Startnotitie Programma Landschap

Onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau laat zien dat de Friese inwoners het Friese landschap erg waarderen. Het is misschien wel de reden dat Friezen de gelukkigste inwoners van Nederland zijn. Maar door toekomstige ontwikkelingen, zoals de Energietransitie, de mogelijke komst van de Lelylijn en Woningbouw staat ons landschap onder druk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons landschap mooi houden en goed voorbereid zijn op de toekomst? Welke rol zou de provincie daarbij moeten spelen en hoeveel mag het kosten? Reden genoeg om hier binnen de Staten over te spreken.

Ondanks de noodkreet van natuur- en milieuorganisaties wil het college geen extra geld uittrekken voor het Friese landschap. D66 vindt dit merkwaardig. Als ons landschap ons zo gelukkig maakt, dan zou ons dat toch wel wat waard mogen zijn? Voor D66 is het belangrijk dat we goed samenwerken met onze maatschappelijke partners aan het landschap. We moeten gebruik maken van elkaars kennis en kunde. En omdat we het landschap zo belangrijk vinden, mag hier wat ons betreft geld voor worden uitgetrokken.

Het voorstel om onderzoek te doen naar structureel geld voor het landschap en het voorstel om rekening te houden met de groenblauwe dooradering dienden we mee in. Ook kregen we de toezegging van de gedeputeerde dat burgerorganisaties goed betrokken worden bij het landschapsbeleid.

Initiatiefvoorstel FvD aanpassen referendumverordening

Forum voor Democratie kwam met het initiatief om de provinciale referendumverordening aan te passen door de drempels voor initiatief en opkomst te verlagen en een moreel appèl toe te voegen.

D66 is voor een correctief bindend referendum. Het staat ook in ons provinciale verkiezingsprogramma. Wij verschillen wel van mening met Forum over hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen initiatief nemen tot een referendum. Is het echt zo dat de benodigde steunbetuigingen of de kiesdrempel de reden is dat er nog nooit een voorstel kwam? Het zou ook kunnen dat inwoners van Friesland niet af weten van het kunnen houden van een referendum. Maar dat weten we op dit moment niet.

Wat D66 betreft zou daar eerst meer duidelijkheid over moeten komen voordat we de huidige verordening wijzigen. Wij steunden daarom het voorstel om eerst een expertmeeting te houden die op deze vraag in gaat. Verder vinden wij het morele appèl om de uitslag te respecteren niet in orde. Dit heeft geen enkele juridische waarde en is in strijd met de volksvertegenwoordigende rol van Statenleden.

Ook is er onlangs landelijk een wetsvoorstel ingediend voor een correctief bindend referendum. Dit voorstel moet straks nog een keer (met tweederde meerderheid) door de Tweede en Eerste Kamer. Als het daar wordt aangenomen, hebben we in provincies de juiste kaders om een correctief bindend referendum te organiseren. Daarom vindt D66 de timing van het voorstel van Forum ongelukkig.

 Diversiteit en inclusie bij de provincie

Vorig jaar uitten wij onze zorgen over het diversiteits- en inclusiebeleid van de provincie. Het beleid van de provincie leek zich vooral toe te spitsen op verjonging en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar inclusie en diversiteit gaat veel verder dan dat. Zeker nu Fryslân Regenboogprovincie is, verdient dit onderwerp meer aandacht en een betere uitwerking.

Wij waren daarom erg blij te lezen dat het college onderzoek heeft gedaan naar diversiteit en inclusie en dat dit tot concrete maatregelen heeft geleid. Zo schrijven ze onder andere in hun brief dat het thema voortaan tweejaarlijks wordt besproken met college en directie, er Inclusief Leiderschaps trainingen aan het management worden aangeboden en dat er trainingen komen binnen Werving & Selectie.

D66 is blij met de stappen die het college zet. Het thema is erg belangrijk voor D66 en wij zullen daarom ook in de toekomst hier scherp op zijn.