Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

begroting 2021

Begroting 2020

Elk jaar in november wordt de begroting van de provincie besproken. Het moment om beleid bij te kunnen sturen. Over het algemeen is de begroting gebaseerd op coalitieafspraken en is er weinig ruimte voor andere partijen. Dit jaar zat er echter veel financiële ruimte in omdat door Corona veel dingen niet door konden gaan en budgetten dus doorgeschoven worden.

De kans om wat D66 ideeën voor te stellen. Wij willen graag dat er eens gekeken wordt naar de effectiviteit van provinciale subsidies. Nu kijkt de provincie wel of een onderneming de subsidie terecht heeft ontvangen, maar niet wat de subsidie nu echt oplevert. Wat D66 betreft is het belangrijk ook te weten of je investering het effect heeft wat je verwacht. Wij willen dit van alle subsidies weten. Zodat we gericht kunnen sturen in de voorwaarden en regelingen.

Helaas leek het college en de coalitiepartijen dit niet te willen. Wel voor de nieuw geïnvesteerde Coronagelden, maar niet voor de hele breedte aan subsidies. Wat D66 betreft een gemiste kans.

Vorige maand was D66 de initiatiefnemer van het weer terugsturen van het beleidsstuk Integraal Bodembeleid. Wij vonden het verre van integraal. Er misten belangrijke onderwerpen als bodemdaling en waterberging. De bodem is voor D66 erg belangrijk en wij vinden dat Fryslân goed en écht integraal bodembeleid verdient. Door dit terugsturen viel het budget wat gereserveerd stond voor het bodembeleid vrij. Het oormerk ‘bodem” valt er daarmee af, waardoor het overal voor te gebruiken is. Een boekhoudkundige handeling die wij graag wilden repareren. Want nogmaals, een goede, gezonde, en stevige bodem is ook wat wij willen en nastreven. Daar hoort dat budget zeker bij.

Helaas wilden de coalitiepartijen er niet aan. Zij bleven bij hun verhaal: eerst beleid, dan geld. D66 en zelfs de ambtenaren zijn van mening dat dit beleid er al is. Wij konden de gedeputeerde er niet van overtuigen. Hij zegde wel toe het bedrag in de Vrije Algemene Reserve te houden, en zodra er beleid was het gelijk te oormerken voor bodembeleid. Ondanks dat wij het een krampachtige handeling vinden, zijn we blij met die toezegging.

D66 wil ook dat er geld komt voor de ondersteuning van de professionele beeldende kunst in Fryslân. Deze steun was er altijd, maar is in de nieuwe manier van verdelen van de cultuurgelden tussen wal en schip geraakt. Het is voor Friese kunstenaars zeer van belang dat er niet alleen musea zijn waar hun werk gezien kan worden, maar ook dat er een netwerk is, met ondersteuning, opleiding en kennisdeling. Gedeputeerde Poepjes gaf aan dat dit gebeurt doordat Kunsthuis Syb geld heeft gekregen. Gek is wel dat er een brandbrief ligt van meerdere instellingen, waaronder Kunsthuis Syb, over het ontbreken van goede steun voor de professionele beeldende kunst. We konden helaas de gedeputeerde niet overtuigen, en stemden de coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en FNP tegen, samen met Forum voor Democratie en de PVV.

We vroegen ook aandacht voor andere dingen die aandacht verdienen binnen het culturele veld. Het college geeft aan dat er een risico is dat de blijvende effecten van Culturele Hoofdstad niet behouden gaan blijven. Mede door het ontbreken van een eigen marketingbudget. Wij hebben hier al meermaals op gewezen. Nu is er gelukkig een klein budget dat ook meegenomen gaat worden naar volgend jaar. Voorzichtig positief nieuws! D66 blijft zich inzetten om de energie en positiviteit van 2018 mee te nemen, te bewaren en uit te breiden.

Want ook in 2018 hebben vele volwassenen en kinderen samen vol verwondering staan kijken naar de magie van de Reuzen. Een act van wereldformaat, zomaar in de straten van Leeuwarden. De stad was vier dagen betoverd. Nu in 2020 is er een organisatie die dit soort grote acts van wereldklasse voor Friesland toegankelijk kan maken. Samen met lokale kunstenaars. met een grote sociale component. Deze organisatie (Brave new World) is door een weeffout in de nieuwe cultuurregels buiten de begroting gevallen. Samen met nog wat andere organisaties. Wij hopen ten zeerste dat in de aangekondigde reparatie Brave new World ook meegenomen wordt.

Tot slot hebben wij aandacht gevraagd voor de verborgen schatten aan de IJsselmeerkust. Er zijn er veel die verscholen liggen en/of niet te bereiken zijn. Met kleine ingrepen kunnen we deze bezienswaardigheden toegankelijk maken en wandel-, fiets- en vaargenot toe laten nemen. Zeker nu we niet naar het buitenland op vakantie kunnen is het extra mooi dat Fryslân zelf iets unieks te bieden heeft.

De gedeputeerde was verrast over onze snelheid. Hij had zelf nog maar kortgeleden kennis genomen van deze unieke kansen. Hij zegde toe met de verschillende betrokken organisaties en gemeentes in gesprek te gaan en komt hier later bij ons op terug.