Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 juni 2020

D66 Fryslan loodst moties dorpsmolens door Friese staten.

De fractie van D66 Fryslân heeft vorige week met 2 moties aandacht gevraagd voor problematiek rond dorpsmolens in Friesland. Door het afnemen van de SDE-subsidies wordt het voor (nieuwe) dorpsmolens steeds moeilijker om een rendabele business case te maken voor het dorp.

In de eerste motie verzoeken we het college van Gedeputeerde Staten, desnoods in IPO-verband, er bij de Rijksoverheid op aan te dringen om een draagvlakcomponent op te nemen in de SDE++-subsidie. Op deze manier kunnen kleinere windturbines die misschien minder financieel-economisch, maar wel meer sociaaleconomisch rendabel zijn, voortbestaan.

In de tweede motie verzoeken we het college van Gedeputeerde Staten er bij de Rijksoverheid op aan te dringen om de subsidieregeling voor energiecoöperaties en VVE’s (de vervanger van de postcoderoosregeling) ook voor stichtingen en verenigingen beschikbaar te maken. Friese dorpsmolens worden namelijk vaak beheerd door stichtingen en verenigingen en door de subsidie ook voor hen beschikbaar te maken, hebben Friese dorpsmolens meer bestaansrecht.

Wij zijn verheugd en trots dat beide moties met 85% stemmen voor zijn aangenomen. Het is een begin, maar we zijn er nog niet. Er is meer nodig om de energietransitie samen met de Mienskip vorm te geven. Daarom komen we met een initiatiefvoorstel ‘Romte foar wyn mei de Mienskip’ die de energietransitie in goede banen moet leiden. Het voorstel wordt na de zomervakantie besproken in de Friese staten.

U kunt de volledige motie tekst hieronder lezen.
08_D66_motie_subsidieregeling_stichting en vereniging
08_D66_motie_draagvlakcomponent SDE++