Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2019

Hegewarren, vaarwegen, natuur, recreatie, economie, geld en emotie.

Statenlid Bea Bijlsma tijdens de inbreng over de Vaarwegen

Tijdens de Statenvergadering van 27 november 2019 lag het besluit voor of er nog onderzoek gedaan gaat moet worden naar het aanleggen van een vaarweg naar Drachten, tegelijk met het oplossen van de problemen op de Hegewarren en of er een ontheffing moest komen voor schepen van 10,5 meter breed bij Heerenveen.

Voor D66 is het helder: er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de boeren op de Hegewarren. Zij zitten nu al zo lang in onzekerheid. Niet alleen hun bedrijf zit op die manier op slot, de onzekerheid over je bedrijf, bedrijfsvoering en eventuele overname weegt ook persoonlijk zwaar.

Daarom vinden wij dat een onderzoek naar een oplossing voor de problemen op de Hegewarren zo snel mogelijk afgerond moet worden. Het meenemen van de mogelijkheid voor het aanleggen van een vaarweg is daarbij ondergeschikt. Oplossingen voor de bewoners, de natuur en het veen gaan voor.

Daarbij vraagt het aanleggen van zo’n vaarweg een enorme investering. Het aantal bedrijven dat er baat bij heeft is slechts zeer beperkt; het zijn er momenteel slechts twee. En één van deze bedrijven heeft zelfs een vergunning voor onbepaalde tijd om met duwbakken over de huidige vaarweg te mogen varen. Ook voor de toekomst wordt er niet veel meer overslag verwacht, zodat de economische belangen o.i. geen nieuwe vaarweg vereisen.

Dan het tweede argument voor een eventuele nieuwe vaarweg: de veiligheid. Ook dit lijkt geen steekhoudend argument, welk tracé er ook gekozen gaat worden, er blijven meerdere gevaarlijke kruisingen met het recreatieve vaarverkeer.

Dan is het voor D66 helder. We doen het zonder die vaarweg. Dan sparen we de Burd, de bedrijven blijven bediend zoals dat nu ook gaat, Terherne en Grou krijgen geen grotere schepen door hun wateren en we besparen 70 miljoen euro.

Liever steken wij dit geld in de aanleg van de Lelylijn. Dit geeft niet alleen kansen voor (bedrijven in) Drachten maar voor de hele regio. Daarom sloten wij ons ook van harte aan bij het spontane initiatief van de Pvda en werden ook Romke en Bea Heer en Lady van de Lelylijn.

Thema

Natuur en Landbouw

Stimulering van biodiversiteit, balans tussen landbouw en natuur.

Lees meer