Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 september 2019

D66 en het correctief referendum

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van woensdag 25 september diende Forum v. Democratie een initiatiefvoorstel in om te komen tot een referendum voor het verhogen van toegestaande hoogte van windmolens. Daarover zei Statenlid Romke de Jong het volgende:

Voor D66 is inspraak van inwoners heel belangrijk. Mensen weten zelf heel goed hoe ze hun omgeving willen vormgeven. Wij vinden het dan ook belangrijk om daar ruimte voor te maken en om daar naar te luisteren.

Mede daarom hebben wij in ons verkiezingsprogramma staan dat wij voor Fryslân graag een correctief referendum willen. Hiermee geven wij onze inwoners de kans om over grote beslissingen mee te praten en mee te beslissen.

Er is ook een andere vorm van inspraak. Er zijn tientallen voorbeelden van initiatieven in dorpen waar de overheid helemaal niet nodig is in het planproces en alleen maar een taak heeft bij de uitvoering. Zo zijn er bijvoorbeeld dorpstuinen, vervoersinitiatieven, culturele hoofdstraten en zwembaden in eigen beheer. Ook zijn er  inwoners van een dorp die samen beslissen hun energiebehoefte duurzaam op te gaan wekken en op welke manier ze dat willen doen. Dorpscoöperaties, postcoderozen en dorpsmolens zijn hier een voorbeeld van.

Voorzitter, D66 vindt dit prachtig. Vertrouwen op de kracht van je inwoners. Ze weten zelf hoe en wat ze willen en de overheid helpt hen daarbij.

Op het gebied van windmolens hoger dan 100 meter zijn er de windparken, waar het Rijk gaat over de hoogte en het aantal opgewekte KWH. Een nieuwe solitaire molen vraagt volgens het coalitieakkoord het opruimen van 3 kleinere. Wat er dan nog overblijft aan molens met een tiphoogte van 100 meter zijn dorpsmolens. Het kenmerk van een dorpsmolen is dat deze gewenst is door de inwoners van het dorp.

Als de inwoners van een dorp samen beslissen dat zij bij hun dorp een molen willen met een tiphoogte van 100 meter dan is dat al gedragen door de samenleving. Dan is dat democratisch besloten én is er dus mandaat en draagkracht. Dit maakt een referendum over dit onderwerp overbodig. Het kan niet zo zijn dat iemand in Gorredijk beslist over een molen in bijvoorbeeld Reduzum als ze daar in Reduzum samen al uit zijn.

Thema

Bestuur

Minder bestuurlijke drukte, robuuste gemeenten en een krachtige, betrouwbare provincie

Lees meer