Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 september 2019

Romke de Jong legt woordvoerderschap landbouw tijdelijk neer

D66 fractievoorzitter van Provinciale Staten Romke de Jong draagt tijdelijk zijn portefeuille Landbouw & Natuur over aan Statenlid Bea Bijlsma. De Jong neemt, als duurzame ijsfabrikant, bij melkveehouders meerdere melkstromen af. Nu de landelijke D66 partijtop en de Commissie Remkes met verregaande voorstellen komen in de stikstofcrisis vindt de Jong het tijd voor pas op de plaats.

Romke de Jong: “Om’t we as Steatenfraksje transparansje wichtich fyne hawwe meïinoar besletten dat D66-Steatenlid Bea Bijlsma de portefeuille Natuer en Lânbou oernimt”. D66 blijft samen met de boeren werken aan een toekomstbestendige landbouw.

Thema

Natuur en Landbouw

Stimulering van biodiversiteit, balans tussen landbouw en natuur.

Lees meer