Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2019

Vragen over lagere schooladviezen in Fryslân

14 mei publiceerde Het Fries sociaal Planbureau de uitkomsten van hun onderzoek naar de schooladviezen in Fryslân. Hieruit komt een zorgwekkend beeld naar voren. De gegeven adviezen zijn lager dan in de rest van Nederland en ook worden ze minder vaak naar boven bijgesteld. De Statenfracties van D66 en PvdA zien hierin aanleiding vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten.

 

Campus Fryslân

Het College heeft de afgelopen periode ingezet op een Friese Campus van de Universiteit van Groningen en stimuleert met een regeling Friese leerlingen daar gebruik van te maken. Naar nu blijkt worden de talenten van onze jeugd niet volledig benut.

Bea Bijlsma: ‘Niet iedereen hoeft naar de universiteit. We hebben behoefte aan vakmensen op alle niveaus. Ieder kind moet echter wel de kans krijgen zich op diens eigen niveau volledig te ontwikkelen’

Vragen

Het lijkt er nu op dat dit niet helemaal lukt. Daarom willen de fracties van D66 en PvdA graag weten of het college op de hoogte is van de uitkomsten van het onderzoek. Ook willen ze weten of het College weet waardoor er in Fryslân lagere adviezen worden gegeven. Verder vragen zij zich af wat het College gaat doen om het ambitieniveau in Fryslân te verhogen. Jaap Stalenburg (PvdA): “Een schooladvies is bepalend voor het verdere leven van een kind. Tegelijk is de kwaliteit van het onderwijs bepalend voor de schoolprestaties. Het sluiten van scholen en grotere afstanden tot scholen hebben er zeker geen positief effect op. Er is behoefte aan goede meesters en juffen en een veilige leeromgeving. Wij zijn benieuwd wat de gedeputeerde hiervan vindt en eraan kan doen.”