Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2019

D66 stimuleert het bedrijfsleven met de overstap naar circulair ondernemen

Bij de Statenvergadering van 22 mei 2019 heeft de fractie van D66 een motie ingediend ter bevordering van circulair ondernemen. Ondanks een sterkte ambitie van het College van Gedeputeerde Staten op het gebied van circulaire economie zijn niet alle fondsen op dit gebied benut. D66 doet daarom een voorstel om de toepassing van ondernemersvouchers uit te breiden. Op dit moment zijn deze vouchers alleen voor het bevorderen van export, innovatie en het aanscherpen van personeelsbeleid. D66 wil dit uitbreiden met de mogelijkheid tot het inwinnen van advies over circulair ondernemen en verduurzaming.

Ambitie

Uit de jaarstukken van het college blijkt dat afgelopen jaar niet alle gelden voor circulariteit zijn benut. Dit ondanks de ambitie van het college om de meest gunstige ontwikkelregio te worden voor circulaire economie. Tegelijk blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Groningen/University Campus Fryslân dat het Friese MKB wel wil, maar de drempel nog te hoog is om circulair te gaan ondernemen. Hetzelfde onderzoek stelt dat voorlopers in de transitie naar circulair ondernemen het van hun netwerk moeten hebben.

Stimulans

Aangezien het wenselijk is dat het bedrijfsleven de overstap naar circulair ondernemen maakt wil D66 graag de drempels verlagen en de mogelijkheid vergroten om advies in te winnen bij verduurzamen en circulair ondernemen. D66 Fractievoorzitter Romke de Jong: ‘Wy wolle it Kollege van Deputeare Steaten yn har ambysje stypje om de nûmer ien regio te wurden op it gebiet fan in sirkulêre ekonomy. Wy tinke ek dat it wichtich is dat ûndernimmers stipe wurde in de oergong nei duorsumens’.

Thema

Duurzaamheid

Lees meer