Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 november 2018

Meer democratie in de Provincie

Afgelopen weekend beleefden we de ‘Re-opening’ van Culturele Hoofdstad. Dit is niet het einde, maar een nieuw begin, luidde de boodschap. Een nieuw begin waarin de mienskip ruim baan krijgt om initiatieven tot stand te brengen en mensen te verbinden.

Deze betrokkenheid van de samenleving bij Culture Hoofdstad staat in schril contrast met de aflatende betrokkenheid bij de politiek. 50Plus adresseert met haar initiatiefvoorstel terecht zorgen over de politiek en democratie. Zorgen die ook bij D66 bestaan. Zoals Coen Brummer en Daniel Boomsma, van de Van Mierlo Stichting, onlangs al stelden in een opiniestuk in de NRC: “Dat was nodig in het ontzuilende 1966, en is nu opnieuw urgent. Mensen moeten meer te zeggen te hebben over ontwikkelingen die hun leven raken.

De vraag is echter wel wat de oorzaak is. En die vraag is niet zomaar te beantwoorden. Wat wij wel signaleren is dat de manier waarop de coalitie hier, na de verkiezingen, met haar positie is omgegaan, afbreuk doet aan het feit dat iedere stem van de kiezer telt. De zittende coalitiepartijen hanteren een straffe discipline tot het innemen van een en hetzelfde standpunt.

Dit doet af aan het debat. Bovendien worden oppositiepartijen de pas afgesneden. Deze opstelling doet de betrokkenheid van de kiezer bij de politiek geen goed. Immers, onderdeel van een goed functionerende democratie is dat ook de minderheid wordt gehoord.

Wetende dat er problemen zijn, kunnen we twee dingen doen. Of je gooit het kind met het badwater weg, of je blijft verbeteren en bijslijpen. D66 gaat voor het laatste en ziet het opstellen van een opgavenprogramma als een eerste stap. Wij stellen ons daarbij voor dat alle partijen, direct na de verkiezingen, met elkaar vaststellen wat de belangrijkste maatschappelijke opgaven zijn voor de komende vier jaar.

Daarbij vinden we dat er blijvend moet worden gesproken over vernieuwing. Hoe een volgende Provinciale Staten invulling wil geven aan een programma, agenda of akkoord en hoe zij de gedeputeerden die dat beleid uitvoeren aanwijzen, is aan hun. D66 diende samen met diverse andere fracties, met succes, een motie in waarmee hier recht aan wordt gedaan en waarmee de Staten blijvend in gesprek blijven over democratische vernieuwing.