Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

Verder na Culturele Hoofdstad; met energie de toekomst in

Culturele Hoofdstad heeft ons laten zien dat kunst en cultuur nieuwe inzichten, nieuwe samenwerkingen en nieuwe dwarsverbanden maakt. Van te voren onvermoede crossovers die vele verrassende voorstellingen hebben gebracht.

En dat geeft een brok energie, die iedereen betovert.

Het Culturele Hoofdstadjaar is bijna voorbij. Wat was het prachtig, en wat willen we die energie graag meenemen, de komende jaren. De vraag is dan ook wat ervoor nodig is om het doel en resultaten van het culturele hoofdstad-schap duurzaam voort te zetten. Met kunst, cultuur en erfgoed voorop zoeken naar nieuwe energiebronnen, ons inzetten voor de biodiversiteit en bijvoorbeeld duurzame producten ontwerpen.

Daarbij vinden wij het van belang dat er een organisatie wordt opgericht die de voortgang bewaakt. Deze organisatie zorgt ervoor dat overheden, het culturele veld, LF2018 en maatschappelijke organisaties hun krachten bundelen en er onafhankelijke criteria zijn waarop inhoudelijke programmakeuzes worden gemaakt door een onafhankelijke persoon of personen.

Voldoende geld is voor D66 een harde voorwaarde. Om de ontstane energie vast te houden, is er niet alleen geld nodig om de al bestaande initiatieven mogelijk te maken, maar ook om nieuwe culturele initiatieven, ontstaan door en vanuit LF2018, jonge kunstenaars (collectieven), nieuwe makers en festivals te steunen omdat zij na 2018 niet kunnen terugvallen op bestaande structurele financiering.

Daarbij is het voor D66 van belang dat er ook geld wordt vrijgemaakt voor marketing. Daarom zijn we blij dat een motie voor extra geld voor marketing in 2019 een meerderheid van stemmen kreeg. Daardoor is een extra bedrag voor marketing gekomen.

Omdat D66 ook staat voor een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en wij vinden dat er ook moet worden nagedacht over hoe dat dan vorm moet krijgen en behouden worden steunden wij de oproep van de VVD om extra geld uit te trekken voor het debatprogramma IepenUP. Een belangrijk medium om verschillende maatschappelijke thema’s breed te bespreken. Wij zijn dan ook heel blij dat er volgend jaar extra geld voor komt.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten was 2 miljoen beschikbaar te stellen in 2019. Provinciale Staten wilde om te beginnen twee miljoen in 2019 en twee miljoen in 2020. Toen  werd ingestemd met twee keer twee miljoen euro voor het opzetten van een organisatie, het voortzetten en uitbouwen van culturele initiatieven naar aanleiding van LF2018 en er extra geld voor marketing kwam konden wij met een redelijk tevreden gevoel terugkijken op de Statenvergadering.

Het is nog niet genoeg, maar een goed begin van de agenda voor 2028.