Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 september 2018

Themabijeenkomsten Verkiezingsprogramma PS 2019

De verkiezingsprogrammacommissie wil jullie graag van harte uitnodigen om input te leveren voor het verkiezingsprogramma van de Provinciale Statenverkiezingen. De komende weken vinden er nog drie bijeenkomsten plaats.U kunt tijdens de bijeenkomsten meepraten over onderwerpen als Verbindend en democratisch bestuur, Een duurzame economie, Cultuur & identiteit en Een Gezonde leefomgeving.

Kijk hier voor de onderwerpen op:

22 september

29 september

6 oktober

Informatie die de D66 Statenfractie of de D66 Fryslân verkiezingsprogrammacommissie heeft ontvangen van maatschappelijke organisaties en andere stakeholders, is hier inzichtelijk. Voor meer informatie over de ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen de afgelopen periode en algemene informatie, zie onderstaande factsheets.

Factsheet 1 Verbindend en democratisch bestuur

Factsheet 2 Een duurzame economie 

Factsheet 3 Cultuur en identiteit

Factsheet 4 Een gezonde leefomgeving