Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 juli 2018

Coalitie toont koudwatervrees bij aanbod Natuur

Voor D66 is natuur niet simpelweg een invuloefening van de afspraken die met bijvoorbeeld het Rijk zijn gemaakt. Natuur versterkt de provincie en draagt bij aan het herstel van de biodiversiteit.

Vorig jaar bleek dat de provincie bij de realisatie van natuur met een dreigend tekort van € 63 miljoen kampt. Het tekort leidt ertoe dat de provincie niet het aantal hectares natuur kan realiseren wat we ons in een eerder stadium hadden voorgenomen.

Ondanks het aanbod van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmomenten, LTO-Noord en de Friese milieufederatie om deze taak van de provincie over te nemen, moeten we concluderen dat er een keuze wordt gemaakt waarmee de provincie minder hectares natuur zal gaan realiseren dan oorspronkelijk het voornemen was. En dat is jammer.

Right to Challenge

Het zal iedereen bekend zijn dat D66 een groot voorstander is van het Right to challenge. Met het recht om uit te dagen krijgen burgers en organisaties uit de samenleving de kans om de Provincie uit te dagen en een aanbod neer te leggen om een provinciale taak beter of voordeliger uit te voeren. Wij zijn dan ook erg blij met het initiatief van onder andere It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmomenten, LTO noord, De Friese milieufederatie om de natuuropgave in naam van de provincie te realiseren.

Het college wil dit aanbod een ‘serieuze kans’ geven. Dat mag van D66 wel wat stelliger. Hier en daar bespeuren wij toch wat koud watervrees. Zo stelt het college dat er ook een terugvaloptie moet worden vastgelegd. in het geval dat de uitdagers niet een sluitend plan weten neer te leggen kan de Provincie direct door met de eigen plannen.

D66 is van mening dat we volledig moeten inzetten op het aanbod. Er ligt een aanlokkelijk aanbod van goede organisaties die hun kwaliteit en waarde al vele malen hebben bewezen. Het enige risico is dat de provincie een half jaar later een besluit neemt over een dreigend tekort in 2027. Het college riep twee jaar lang dat er alle tijd was om de plannen eens rustig uit te werken. Waarom dat half jaar nu opeens zo belangrijk is, is D66 een raadsel.

Tijdelijk stop opheffen

Enkele maanden geleden moest D66 uit de krant vernemen dat Gedeputeerde Kramer de aankoop van natuur voor gebiedsontwikkelingen had stopgezet. De aanleiding hiervoor was het dreigende tekort dat over een jaar of tien zou ontstaan.

Het verraste ons dan ook niet te lezen dat het college de tijdelijk aankoopstop wilde aanhouden. Dat de gebiedsontwikkelingen Achtkarspelen Zuid, Koningsdiep en Beekdal Linde al jaren bezig zijn, en in sommige gevallen zelfs in een afrondende fase verkeren doet er schijnbaar niet toe.

En ook hier toont zich de koudwatervrees van deze coalitie. In het aanbod van onder andere it Fryske Gea staat dat de gebiedsontwikkelingen gewoon gerealiseerd worden. Dit punt werd de dag voor de Statenvergadering nogmaals onderstreept door Henk de Vries, directeur van it Fryske Gea. Dat betekent dat de gebiedsontwikkelingen nog een half jaar moeten wachten, voor niets.

In de Statenzaal hoorde wij in de discussie een hoop ‘ja, maar’ en ‘wat-als’ voorbijkomen. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat dit een gebrek aan vertrouwen is in het aanbod van de uitdagers.

D66 kan het niet rijmen dat ervoor wordt gekozen om het aanbod een serieuze kans te geven en de uitgangspunten van het aanbod niet te onderschrijven. Het past een betrouwbare overheid niet om in dit stadium de stekker er alsnog uit te trekken.

De uitdagers  It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmomenten, LTO noord, De Friese milieufederatie en anderen krijgen een half jaar om het aanbod uit te werken. Daarna besluit Provinciale Staten definitief of de provincie de taak voor het creëren van natuur in Fryslân overlaat aan deze organisaties.