Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 mei 2018

Culturele Hoofdstad van Europa kan niet zonder vrijheid van meningsuiting

In reactie op de uitlatingen van zijn collega op Malta over de vermoorde onderzoeksjournaliste Daphne Caruna Galizia heeft de directeur van de stichting Leeuwarden-Friesland 2018 stelling genomen door maatregelen te treffen. Hierbij wordt de kunst ongemoeid gelaten, maar hoeft Malta niet meer te rekenen op de komst van hoogwaardigheidsbekleders uit Friesland.

Het verwijt dat de politiek zich ‘oververdovend stil’ houdt over deze kwestie valt dan ook niet Tjeerd van Bekkum aan te wrijven, als wel de bestuurders en de volksvertegenwoordigers zelf.

Cultuurgedeputeerde Poepjes pakte eind vorige week bij Omrop Fryslân de handschoen op maar nam geen stelling. Zij sprak mede namens de cultuurwethouder van Leeuwarden. Ze staan achter de maatregelen van de directie van de stichting Culturele Hoofdstad LF 2018. De minister van cultuur van Malta is welkom om het over vrijheid van meningsuiting te hebben, omdat de gedeputeerde vindt dat overheden met elkaar in gesprek moeten blijven. Wat zij in dat gesprek te berde gaat brengen weten we niet. Daarmee blijft het nog steeds stil vanuit de Friese politiek.

En dat is wat nu juist niet moet.

Wat mij betreft gaat het gesprek tussen de cultuurminister van Malta en de wethouder en de gedeputeerde, over de stelling dat de Europese cultuur gekenmerkt wordt door vrije pers en vrijheid van meningsuiting. Én over het feit, dat vrijheid van meningsuiting een levensvoorwaarde is voor kunst en cultuur.

Wie een vermoorde onderzoeksjournaliste beschimpt en de herinnering aan haar uitvaagt, doet daarmee niet alleen een medemens en haar nabestaanden geweld aan maar ook de vrije pers, de vrijheid van meningsuiting en het fundament van kunst en cultuur.

In mijn ogen kun je alleen een geloofwaardige culturele hoofdstad van Europa zijn als èn de verantwoordelijke directie èn de overheid èn de politiek ondubbelzinnig de opvatting uitdragen dat vrije pers en kunst en cultuur niet kunnen bestaan zonder vrijheid van meningsuiting.

 

Thema

Cultuur, taal en onderwijs

Cultuur daar ben je zuinig op! Dat is D66 ten voeten uit. Wij staan voor al het moois wat Fryslân cultureel en historisch te bieden heeft.

Lees meer