Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 maart 2018

Regelgeving provincie vergt aanpassing circulaire economie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft zich zelf ten doel gesteld in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland te zijn op het gebied van circulaire economie. De provincie roept daarbij vooral inwoners op om initiatieven te starten. In het beleid van de provincie zelf wordt echter niet gekeken waar sprake is van circulaire knelpunten in de eigen regelgeving. En dat is jammer want de huidige regelgeving houdt geen rekening met de toekomst en is op punten verouderd. De regelgeving is gebaseerd op een lineaire economie in plaats van een circulaire economie

D66 vraagt Gedeputeerde De Rouwe dan ook om de knelpunten op te sporen en op te lossen. Dit is juist een punt waarop de provincie snel stappen moet maken. Het is natuurlijk niet uit te leggen wanneer de provincie inwoners vraagt zelf initiatieven te starten bij de eerste de beste provinciale regel blijkt dat deze het initiatief in de weg zit.

De essentie van circulaire economie is de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en vernietiging te minimaliseren. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn voor al het beleid van de provincie, niet alleen binnen de beleidsbrief circulaire economie. Dit kwam onvoldoende naar voren in de plannen van het college. D66 vroeg hierop om een aanvulling op de plannen. Beide voorstellen werden helaas niet aangenomen in de Staten.