Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 januari 2018

Burgerparticipatie Windpark Fryslân kampt met tegenwind

De provincie steekt honderd miljoen euro in Windpark Fryslân. Dat is een hoop geld, waar we onder voorwaarden mee instemden. Een van de voornaamste argumenten voor D66 om in te stemmen met een provinciale deelname aan het project is de mogelijkheid van het borgen en mogelijk maken van burgerparticipatie. Door middel van burgerparticipatie kunnen de inwoners uit de omgeving en in de rest van Fryslân meeprofiteren van de opbrengsten van het windpark. In de Statenvergadering van 24 januari 2018 namen de Staten een besluit over het oprichten van een BV. De BV wordt opgericht voor het doorsluizen van het geld van en naar het windpark. Daarnaast wordt ook de burgerparticipatie via de BV geregeld. Over de inhoud van die burgerparticipatie tasten Provinciale Staten ondertussen nog in het duister.

Gedeputeerde Staten houdt de kaarten dicht tegen de borst. In de beschikbare informatie wordt alleen gesproken over de mogelijkheid om obligaties beschikbaar te stellen aan de inwoners van Fryslân. Terwijl de Staten in een eerder stadium besloten dat er meerdere vormen van participatie mogelijk moeten worden gemaakt.

De aankoopwaarde van obligaties loopt al snel in de honderden euro’s. Om participatie daadwerkelijk voor iedereen mogelijk te maken stelde D66 dat obligaties ook vanaf een waarde van honderd euro beschikbaar moeten worden gesteld.

Daarnaast onderstreepten we nogmaals het belang van meerdere vormen van burgerparticipatie. Het is belangrijk dat iedereen kan deelnemen op de manier die het beste bij hem of haar past. D66 wil niet wachten tot er een dichtgetimmerd plan op tafel ligt.

Het college reageerde afwijzend op ons voorstel. Gedeputeerde De Rouwe en diverse coalitiepartijen vonden het te vroeg om over de invulling van burgerparticipatie te spreken. Dat is in de ogen van D66 het paard achter de wagen spannen. Na het beschikbaar stellen van het geld en het oprichten van een BV voor het verstrekken van het geld en innen van de opbrengsten blijft de belangrijkste vraag voorlopig onbeantwoord; Hoe profiteren de inwoners van Fryslân van de miljoeneninvestering van de provincie?