Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 december 2017

de kool en de geit

Voor de Statenvergadering van 20 december 2017 stond de ‘herijking culturele infrastructuur” op de rol, voorafgegaan door een hoorzitting en een commissievergadering.

Tijdens de hoorzitting werd snel duidelijk dat “het culturele veld” niet te spreken was over de nieuwe plannen. Ten eerste omdat de organisaties niet betrokken waren bij het tot stand komen ervan, maar ook omdat de zorgen hadden over de timing van deze herijking, zo aan de vooravond van het feestjaar culturele hoofdstad 2018.

Het ging hierbij niet om één of twee partijen. Vijfenvijftig organisaties binnen het culturele veld beschreven in een gezamenlijk manifest ‘Tijd voor cultuur’  wat er nodig is voor een gezond en levendig cultuurklimaat.

Met zo’n krachtig signaal uit het veld kun je twee dingen doen; negeren of serieus nemen.

Tijdens de commissievergadering leek het erop dat de oppositie ervoor open stond om het signaal uit het veld serieus te nemen. Maar: de coalitie weigerde het stuur uit handen te geven. Dat was de tegenstelling waar het om ging.

Voor D66 was het beeld duidelijk: het voorstel van het college was onder de maat en onvoldoende als basis voor een culturele infrastructuur die de pijler moet zijn onder een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Friesland. Het voorstel moest dus van tafel, in bestuurlijk jargon’ voor kennisgeving worden aangenomen’. En de culturele instellingen moesten kaders kunnen aandragen voor een nieuwe infrastructuur.

Dat was het CDA echter te veel gezichtsverlies voor hun eigen Gedeputeerde. Coalitiegenoten FNP en VVD leken daar in de commissievergadering anders over te denken. Maar één coalitieoverleg verder waren de gelederen gesloten en lag het bericht voor de pers al klaar.

Uit deze gang van zaken blijkt welke belangenafweging de coalitie van CDA, VVD, FNP en SP maakt ten aanzien van de omgang met de samenleving en ten aanzien van kunst en cultuur. In de krant roepen ze om het hardst hoe belangrijk ze dat vinden. Maar als het erop aan komt, is het eigen -coalitie- belang belangrijker dan het algemeen belang; van de samenleving en voor kunst en cultuur.

De coalitie verstopte deze bedoelingen in een halfslachtig amendement dat het eigen voorstel overeind hield en waarover het culturele veld zo’n beetje mag meedenken.

Voor een door de oppositie gewenste open dialoog met het culturele veld bleef hiermee weinig over. Van een eensgezinde oppositie evenmin; PvdA en CU lieten zich pragmatisch door de macht van de meerderheid leiden en steunden het amendement van de coalitie.

D66 heeft stevig vastgehouden aan haar partij-principes: betrek de samenleving- in dit geval het culturele veld- en ga open en transparant het gesprek aan. Want een levendig en gezond cultuurklimaat is de moeite waard en wil je ten koste van alles behouden. De Friese culturele sector is een voorloper op vele gebieden. Deze voorsprong behouden en stimuleren kan alleen maar toegejuicht worden.

D66 hoopt dat het kleine beetje invloed wat zij had het culturele veld genoeg ruimte geeft om zich te doen gelden. Zodat de toekomstige infrastructuur van culturele voorzieningen ruimte biedt aan nieuwkomers en innovatie en samenwerking verder vorm kan krijgen.