Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 november 2017

Provincie doet te weinig tegen Insectensterfte

Afgelopen woensdag vergaderde Provinciale Staten over de dramatische achteruitgang van 75% van de insecten. Insecten zijn van enorm belang voor iedereen want ze vormen de basis van bijna alle voedselketens. Bovendien vormen ze een essentiële voedingsbron voor weidevogels. De provincie is verantwoordelijk voor Natuur & Milieu en dus voor het in stand houden en herstellen van de biodiversiteit.

D66 vroeg daarom het college om een onderzoek naar een verbod op het toepassen van insecticiden. Een logische, constructieve, vlot uitvoerbaar verzoek. Een mogelijk verbod is goed inpasbaar in Fryslân, want de melkveehouderij kan goed zonder insecticiden. Biologische boeren laten zien dat het kan. Ons verzoek werd echter breed weggestemd.