Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 september 2017

Zorg, meer dan de letter van de wet

Met de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn de zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Hierbij zijn niet alleen taken van het Rijk maar ook taken en subsidierelaties die waren ondergebracht bij de provincie overgedragen. Provinciale Staten debatteerde eerder al hierover. Tijdens de Statenvergadering van 27 september bogen de Staten zich over het beleid wat de provincie na de transitie nog wel gaat voeren. D66 kan zich in de basis vinden in de keuzes van de gedeputeerde, namelijk zorg integraal opnemen in het beleid van de provincie. Maar de gedeputeerde volgt hier wel erg letterlijk de letter van de wet. Er was netjes uitgezocht welke bevoegdheden waar liggen, en wat de rol van de provincie op papier is.

Goede zorg is in de ogen van D66 meer dan alleen de verdeling van verantwoordelijkheden van de wetgeving. Wanneer het de spreiding en zichtbaarheid van zorgvoorzieningen betreft raakt dit direct de leefbaarheid. Daarin heeft ook de provincie haar verantwoordelijkheid. De VVD Statenfractie hield vast aan het formele wettelijke kader. Ook voor de nodige taken die Zorgbelang op zich heeft genomen afgelopen jaar was er in de ogen van de VVD geen extra budget beschikbaar. In de ogen van D66 is dit een te smalle opvatting van de rol van het provinciaal bestuur in Fryslân.

Wat D66 mist is een stuk aandacht voor de inwoners van Fryslân. Hoe ervaren de inwoners van Fryslân de zorg, en op wat voor manier kan de provincie de zorginstellingen en gemeenten ondersteunen. De gedeputeerde zei toe het Fries Sociaal Planbureau te benaderen voor het uitvoeren van een onderzoek met de vraag of in de ogen van de inwoners van Fryslân de zorg goed en effectief is georganiseerd.

In het huidige beleid stelt de provincie dat er integraal wordt gekeken naar zorg. Hoewel D66 integraal beleid van harte ondersteund moet dit, met het oog op de controlerende taak van Provinciale Staten, wel helder en transparant plaatsvinden. Dat miste in het voorstel wat Provinciale Staten werd voorgelegd. Per motie, samen met PvdA, vroegen wij dan ook om een rapport waarin de resultaten en de effectiviteit inzichtelijk wordt gemaakt.

Contact houden met inwoners en onafhankelijke behartiging van patiënten belangen wordt bewaakt door Zorgbelang. Op dit moment valt Zorgbelang tussen wal en schip. De provincie verwijst naar de gemeenten, waardoor Zorgbelang met alle Friese gemeenten apart moet onderhandelen. Het belang van Zorgbelang is in de ogen van D66 evident. D66 steunde samen met veel oppositiepartijen een amendement van Grienlinks die vroeg om een structurele financiële bijdrage voor Zorgbelang. Dit amendement werd helaas niet aangenomen.