Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 september 2017

Inwoners van Fryslân meld u!

Als eerste provincie in Nederland stelde Fryslân 27 september 2017 beleid vast voor het recht om uit te dagen. D66 vroeg hier vorig jaar per motie om. Wij zijn dan ook blij dat dit nu werkelijkheid is geworden. Wij roepen de inwoners van Fryslân op om gebruik te maken van het ‘recht om uit dagen’. Dit houdt in dat u als inwoner een aanbod of voorstel mag doen om een taak, eerst in beheer van de provincie, over te nemen.

D66 ziet de eigen kracht van mensen als een groot goed. Niet voor niets vormt dit principe de basis voor één van de vijf richtingwijzers van D66. Lange tijd werd er gedacht in termen van markt en overheid. De laatste jaren is er meer aandacht voor de derde optie en dat zijn de inwoners zelf. De voorbeelden zijn talrijk. De provincie Fryslân ondernam zelf al een proef in Baard, waar de caféhouder de brugbediening op zich nam. De inwoners kunnen taken in veel gevallen voordeliger invullen, maar belangrijker; met een sterke inbedding in het dorp, de stad of de samenleving.

Wel ziet D66 nog een aantal aandachtspunten. Het door ons gewaardeerde criterium maatschappelijke meerwaarde is één van de punten waarop een uitdaging wordt beoordeeld. Wat hier precies onder wordt verstaan  is niet vastgelegd. We vroegen de gedeputeerde ons op de hoogte te houden over de uitwerking. Daarnaast vroegen wij Gedeputeerde Staten het recht om uit te dagen breed en helder uit te dragen in Fryslân en juist te benadrukken wat wél kan en niet te spreken in beperkingen.

Tot slot dient naar ons idee het principe achter Right to challenge verder te worden doorgetrokken. De voorstellen van uitdagers worden beoordeeld in een aparte beoordelingsgroep. Vooralsnog bestaat deze uitsluitend uit ambtenaren. Op verzoek van D66 wordt deze uitgebreid met een tweetal leden afkomstig uit de samenleving. Juist déze leden kunnen, vanuit het perspectief van de uitdager en omwonenden, meedenken over de manier waarop de provincie de beste omstandigheden kan creëren voor een geslaagd initiatief.