Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 juni 2017

Kadernota 2018: een duurzaam en harmonieus Friesland vraagt meer openheid en daadkracht

‘Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving’ is één van de richtingwijzers waarin D66 haar uitgangspunten heeft vastgelegd. Alle vijf richtingwijzers samen vormen de kern van ons sociaal-liberale denken.Voor de behandeling van de Kadernota 2018 lichtten wij deze ene richtingwijzer van een ‘duurzame harmonieuze samenleving’ uit; omdat D66 Fryslân zo’n toekomst toewenst. En omdat deze richtingwijzer alle voorstellen die door ons in de Kadernota worden gedaan, omvat.

Een duurzame en harmonieuze samenleving komt in de kern neer op: respect en mededogen. Zowel in de omgang met mensen, als in de omgang met onze omgeving. Binnen de politieke verhoudingen komt dit neer op een open, transparante opstelling. Van de overheid naar de samenleving, van Gedeputeerde Staten tegenover Provinciale Staten.

De openheid en transparantie die het college van Gedeputeerde Staten in Friesland aan de dag legt, is naar onze mening voor verbetering vatbaar. De daden van dit college vragen aangescherping en aanvulling. Op cruciale beleidsterreinen voor een duurzame toekomst; -duurzaamheid, energiebesparing, natuurbeleid, werkgelegenheid, leefbaarheid en cultuur- laat de huidige coalitie geen vooruitgang zien.

Dit is de kern van de bijdrage van Margreet Mulder over de Kadernota 2018. Bekijk de volledige bijdrage hier.2017 06 28 Kadernota Bijdrage D66 Margreet Mulder

Van de door ons ingediende moties en amendementen zijn die over een verkeersveiligheidapp en de motie over het verlagen van opwaarderings- en aansluitkosten voor lokale energie initiatieven,  aangenomen. Bekijk een overzicht van alle door ons ingediende moties en amendenten 2017-06-28 Door D66 ingediende moties bij de Kadernota 2018