Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 juni 2017

Provincie schuift stellen van daden circulaire economie voor zich uit

Tijdens het debat over de startnotitie circulaire economie op 21 juni 2017 voerden woorden de boventoon. Voor D66 betekent circulaire economie meer dan alleen een middel tot het scheppen van werkgelegenheid. Circulaire economie is het antwoord op belangrijk en veelomvattend maatschappelijk vraagstuk: hoe we ons verbruik van grondstoffen en energie kunnen terugdringen.

‘It is mei sizzen net te dwaan’, is een veel gebruikt en nuchter spreekwoord in Fryslân. In de nota die de aanzet voor het nog te formuleren beleid voor circulaire economie vormt, toont de provincie zich, in ieder geval in woorden, ambitieus. De ondertitel van de nota ‘Provincie Fryslân als de meest gunstige ontwikkelregio voor de circulaire economie in Nederland’ verwijst naar de woorden van Prins Carlos de Bourbon de Parme, die in de Rede van Fryslân in 2016 stelde: “Fryslân bevat alle ingrediënten om koploper te worden, maar wij mogen ons best sterker profileren op dit thema”.

Waar andere provincies vergelijkbare ambities uitspreken en de daad bij het woord voegen, blijft het in Fryslân bij mooie woorden en gebrek aan tempo. Nieuwe initiatieven kunnen wachten tot 2019. Ook is het college in de startnotitie niet eenduidig over de rol van de provincie. In de notitie is de provincie inspirator en aanjager en neemt zij de regie. In de bijlage krabbelt het college echter terug en wordt het initiatief bij de markt neergelegd.

D66 is blij met de ambitie van de provincie. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie zou een enorme stap vooruit zijn in tal van grote vraagstukken die lokaal en supranationaal spelen; klimaatverandering, duurzaam ondernemen, energieproblematiek, het tekort aan grondstoffen en het hergebruik van afvalstoffen. Maar D66 vindt ook dat het college het stellen van daden voor zich uit schuift. De startnotitie mist de kaders, nodig om uit de startblokken te komen, zoals een visie, een budget en heldere en meetbare doelstellingen. In de vorig jaar samen met ChristenUnie en PvdA ingediende motie hadden wij om deze ingrediënten gevraagd.

D66 diende drie amendementen om deze ingrediënten in de beleidsbrief op te nemen en om die eerder aan ons voor te leggen dan het college voorstelt. D66 diende daarnaast ook een motie in om het MKB actief aan kennis te helpen circulaire werkwijzen. Deze haalde het helaas niet. Het amendement voor het versnellen van het tempo, en het amendement voor het uitspreken van één heldere rol van de provincie haalden het niet. Het amendement om in de beleidsbrief in ieder geval een visie, meetbare doelen en resultaten en een financiële onderbouwing op te nemen werd wel aangenomen.