Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 mei 2017

Provincie Fryslân aan zet voor waddengebied

Waddenzee Waddenfonds

In oktober 2016 stelde Fryslân met de Waddenprovincies Groningen en Noord-Holland het investeringskader vast voor een duurzame ontwikkeling van het waddengebied. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 24 mei j.l. stemden wij in met de begroting en het uitvoeringskader van het Waddenfonds.

Het Waddenfonds investeert in projecten die de ecologie en duurzame ontwikkeling van het Waddengebied versterken. D66 statenlid de Roo stelde dat de provincie daarbij niet slechts moet kijken naar het Waddenfonds, maar allereerst naar de eigen inzet. Zo vroeg D66 naar de status van de sluisverbreding en vernieuwing van de bruggen in de afsluitdijk.

Daarnaast vroegen wij om uitwerking van de Friese inzet vanuit het investeringskader waddengebied. Denk daarbij aan projecten als Holwerd aan Zee, de energiedijk, of de wens voor een zaagtandsteiger in de visserijhaven van Harlingen. Gedeputeerde Kielstra deed daarop de toezegging ons te informeren over het investeringsprogramma. Om op basis daarvan te spreken over de investeringen van Fryslân in het waddengebied.