Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 mei 2017

Inzet om verdrinking Waddenzee te voorkomen

Waddenzee

Wij schrokken van de conclusies uit het onderzoek dat Rolf Schuttenhelm uitvoerde in opdracht van de Waddenvereniging.  De Waddenzee zal ernstig worden bedreigd door de gevolgen van bodemdaling en klimaat-verandering. Nog deze eeuw dreigt grootschalige verdrinking van het gebied. En de extra bodemdaling door zout- en gaswinning vergroot dit risico.

Als D66 maken wij ons sterk voor de bescherming van ons werelderfgoed de Waddenzee. De provincie keerde zich ook reeds tegen nieuwe delfstoffenwinning onder de Waddenzee.

D66 Statenlid Mark de Roo vraagt de provincie om duidelijkheid. En om maatregelen om verdrinking van de Waddenzee te voorkomen. Voor de bestaande gas- en zoutwinning geldt met ‘de hand aan de kraan’. Voor D66 betekent dit voordat verdrinking optreed de kraan dicht!

Vragen naar verdrinking Waddenzee