Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 april 2017

Windpark Fryslân, door en voor Fryslân

Woensdag besloot Provinciale Staten tot een investering van € 100 (tot € 127 miljoen) in Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Voor D66 waren er twee hoofdredenen om in te stemmen met deze provinciale investering in windenergie. Allereerst ziet D66 de realisatie van het windpark als een belangrijke stap voor het behalen van onze duurzame energiedoelen. Daarnaast vinden wij dat de opbrengsten van energie-projecten zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan de omgeving. De deelname van de provincie maakt het voor inwoners van Fryslân mogelijk om te participeren in windenergie. Onze inzet, om de vele lokale initiatiefnemers achter ‘Fryslân foar de Wyn’ te betrekken bij de verdere invulling van de participatie, werd door de gedeputeerde overgenomen

D66 zag echter nog kansen voor verdere verduurzaming. Bijvoorbeeld voor het afnemen van lokaal opgewekte windstroom door Friese overheden, publieke instellingen en lokale energiecoöperaties. Ook zagen wij de kans om een participatie in het windpark te bieden en om zo verouderde windturbines op land vervroegd te saneren. Om zo tegemoet te komen aan een breed gedragen wens om het open Friese landschap op te schonen. Namens D66 diende ik daarvoor een tweetal moties in die het helaas niet haalden (Lees hier de moties).

Veel partijen namen al een voorschot op de verwachte rendementen van de investering in het windpark. D66 wil daarbij dat de opbrengsten ten goede komen aan de streek en zoveel mogelijk geïnvesteerd worden in verdere verduurzaming. De weg tot een 100% duurzaam Fryslân in 2050 is nog lang. En investeringen in duurzaamheid verdienen zich altijd terug.