Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 februari 2017

Een nieuw jaar met wederom een nieuw plan voor snel internet

snel internet

Opnieuw loopt de aanleg van snel internet in de witte gebieden vertraging op. Terwijl er geen voorziening is die op het platteland meer wordt gemist dan een snelle internetverbinding. Daarover zijn alle partijen in de Friese Staten het wel eens. Het laatste plan was dat de Provincie een aandeel zou nemen in Kabel Noord. Om via deze deelname het witte gebied in Fryslân te voorzien van glasvezel. Daarbij liep de provincie aan tegen de aanbestedingsregels. Iets wat gedeputeerde Poepjes eigenlijk al had kunnen weten op het moment zij het plan presenteerde in juni vorig jaar. Of iets waar op zijn minst de duur betaalde experts in hun advies op hadden moeten wijzen.

Gedeputeerde Poepjes kwam met een nieuw en inmiddels haar derde voorstel. Kort samengevat: De provincie verstrekt een lening aan de marktpartij met het beste aanbod. Een zorg daarbij is dat de provincie buiten de voorwaarden van de lening weinig tot geen invloed heeft op het glasvezelnetwerk. Vanuit het grote publieke belang konden wij dan ook alleen instemmen met dit nieuwe voorstel wanneer de lening scherpe criteria zou bevatten. Criteria voor een open netwerk en de aansluiting van minimaal 95% van het witte gebied. Voor een duurzaam netwerk. En met de garantie van betaalbare tarieven. De gedeputeerde nam alle moties over die D66 hiervoor met andere partijen indiende.

Wij stemden in omdat dit de beste garantie biedt voor een snelle internet ontsluiting van de witte gebieden. Maar wel vanuit een dubbel gevoel dat na jaren van plannen de kabel ook in 2017 nog steeds niet in de grond ligt.