Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 31 januari 2017

Leefbaarheid door bereikbaarheid

In het voorjaar van 2016 besloten Gedeputeerde Staten en zes gemeenten een Mobiliteitsbureau voor Noordoost Fryslân op te richten. Dit bureau gaat de regie voeren over de organisatie van bijvoorbeeld leerlingen vervoer en vervoer onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het bureau combineert verschillende vormen van vervoer. Door taxi’s en vervoer via de opstapper te combineren ontstaat er een efficiënt netwerk waarin openbaar – en particulier verover elkaar aanvullen.

De bevolkingsopbouw van Noordoost Fryslân verandert. Er zijn steeds minder jongeren en meer ouderen. Dit heeft ook gevolgen voor de voorzieningen in de regio. Anticiperend op deze veranderingen en ook de toenemende behoefte in mobiliteit die hier uit volgt heeft de provincie samen met de zes gemeenten het mobiliteitsbureau opgericht.

D66 kan zich goed vinden in de voorstellen van de gemeenten en de gedeputeerde. Voor het mobiliteitsbureau wordt een gemeenschappelijke regeling opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende overheden, zoals gemeenten en provincies. De plannen hiervoor zijn goed doordacht en genieten de steun van betrokken en belanghebbenden. Het plan is een bureau op te richten van twee á drie medewerkers. Een ‘lyts en linich’ bureau, aldus de provincie. Bovendien wordt er in 2019 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is het mogelijk om aanpassingen doen in structuur of beleid.

De leefbaarheid van krimpregio’s en het behoud hiervan is van groot belang. De doelstelling van de provincie en samenwerkende gemeenten om efficiënt vervoer te organiseren is in de ogen van D66 een goede stap naar het behoud van de leefbaarheid van Noordoost Fryslân.