Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 december 2016

Vóór een toekomstbestendige regionale Omrop

Het medialandschap is in ontwikkeling. Er vindt daarbij met name een verschuiving plaats in het medium dat wordt gebruikt. In de Mediamonitor 2014 en 2015 van het Commissariaat van de Media worden deze trends benoemd. Traditionele media, zoals televisie, zien zich geconfronteerd met teruglopende kijkcijfers terwijl online TV, bijvoorbeeld Youtube, aan kijkers wint. De ontwikkeling is nog sterker onder de jongeren.

Ook regionale media zien zich geconfronteerd met deze ontwikkelingen en trends. Willen zij– en dat geldt ook voor Omrop Fryslan- toekomst hebben, dan moeten zij hierop inspelen. Dat regionale media blijven bestaan vindt D66 van belang voor een gezonde democratie. Aan hen de taak kwaliteitsjournalistiek te bieden, waarin meningen van feiten worden gescheiden en leugens weerlegd. Geen overbodige luxe, zo blijkt uit recente artikelen over de schade die nep-nieuws de democratie aandoet.

D66 is daarom voor het vrijgeven van de subsidie aan Omrop Fryslân. Per amendement willen wij wel een evaluatiemoment inlassen in 2018. Ten eerste vanwege de verschillende looptijden van de afspraken. Omrop Fryslân is vooralsnog tot 2 september 2018 de wettelijk aangewezen regionale publieke media-instelling en de overeenkomst tussen Rijk en Provincie over ‘het Fries in de media’ sloten, is tot 31 december 2018 van kracht. Daarnaast heeft Provinciale Staten geen invloed gehad op de inhoud van de overeenkomst, maar worden slechts gevraagd te tekenen bij het kruisje. D66 draagt de –regionale- media en kwaliteitsjournalistiek een warm hart toe en wil juist daarom actief bij de ontwikkeling van Omrop Fryslan betrokken blijven. Slechts een zak geld meegeven geeft daar geen blijk van.

Tot slot, en misschien wel de meest zwaarwegende reden is toekomstbestendigheid. In 2014 en 2015 is tweemaal achtereen een bedrag van € 700.000,- ter beschikking gesteld voor het ontwikkelen van toekomstbestendig en vernieuwend regionaal mediabedrijf. Omrop Fryslân is de trekker hiervan. Zo’n regionaal mediacentrum is vooralsnog niet van de grond gekomen. Evenmin is er verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde geld. De evaluatie die D66 vraagt is onder andere bedoeld om hierover helderheid te krijgen.

Door het inlassen van een evaluatie kunnen Provinciale Staten waar nodig bijsturen. In de evaluatie ziet D66 graag de toekomstbestendigheid terug. Alsmede de resultaatafspraken die nog moeten worden gemaakt en de doelstellingen die in de overeenkomst zijn opgenomen, bijvoorbeeld het beter bereiken van kinderen en jongeren.