Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 oktober 2016

Een duurzame provincie past duurzaam OV

De aanbesteding voor het openbaar vervoer waar de provincie in 2018 over zal besluiten loopt tot 2030. Daarmee heeft de provincie nu de kans een stap te zetten in goede richting. Maar in plaats van wezenlijke veranderingen na te streven plukt de provincie slechts laaghangend fruit. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar het aansluiten van het openbaar vervoer op de fiets. Op zichzelf is dit een goede ontwikkeling. Maar met dit soort maatregelen gaan we er niet voor zorgen dat het Fries openbaar vervoer in 2030 emissievrij is, zoals wel met alle Nederlandse provincies is afgesproken.

D66 vindt dat de provincie meer ambitie mag tonen op het vlak van het verduurzamen van het openbaar vervoer dan landelijke afspraken en Europese regelgeving over de emissie uitstoot. Het is een houding die niet past bij een provincie die zich, zoals Fryslân dat doet, presenteert als een zeer duurzame provincie. Waar andere provincies zoals Groningen, Gelderland en Limburg bij de concessies van het openbaar vervoer de blik op de toekomst hebben, zowel als het gaat om de verduurzaming als de inzet op meer reizigers, toont Fryslân zich behoudend met slechts een vermindering van de uitstoot, en behoud van de huidige voorzieningen.

In Nederland en Europa zijn vele voorbeelden te noemen van pilots voor de verduurzaming van het openbaar vervoer. D66 zou graag zien dat de kennis en kunde op dit vlak wordt gedeeld en gebruikt om de verduurzaming te versnellen, in plaats dat de provincie Fryslân de proefritten nog een keer overdoet. Naast kennis zijn er ook mogelijkheden voor de financiering van projecten binnen Europa. In veel gevallen is er bij de financiering vanuit Europa sprake van partnerschap met andere regio’s. Waarmee de uitwisseling van kennis wordt gestimuleerd. De kansen die Europa hierin biedt worden nu nog onvoldoende benut. Maar ook als het gaat om samenwerking dichterbij bij huis, zoals de provincie Groningen die een duidelijkere ambitie uitspreekt, laat Fryslân na samen op te trekken.

Een duurzame provincie als Fryslân past duurzaam openbaar vervoer. Als we nu de handschoen laten liggen zitten we komende jaren op de achterbank in plaats van achter het stuur.o