Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 maart 2016

LC Te Gast: referendum ‘wat betekent het associatieverdrag nu eigenlijk?’

 

Op 6 april gaan we naar de stembus voor een raadgevend referendum. In 2014 stemden zowel de Eerste als de Tweede Kamer met ruime meerderheid voor het Associatieverdrag met Oekraïne. Op basis van de wet Wet Raadgevend Referendum hebben ruim 400.000 mensen getekend voor het houden van een referendum.

Maar wat betekent het associatieverdrag nou eigenlijk? Het verdrag met Oekraïne is erop gericht om de handelsrelaties tussen de EU en Oekraïne te verbreden, en de buitengrenzen van de EU een stuk stabieler te maken. Het gaat over bestrijden van corruptie en georganiseerde criminaliteit, goed bestuur en rechtsorde en dus ook over burgerrechten en vrijheid. Kortom het verdrag levert een belangrijke bijdrage levert aan stabiliteit, vrijheid en democratie aan de grenzen van Europa. Uiteindelijk is dit in ieders belang. Van Friesland, Nederland, Europa en Oekraïne.

Het economische beleid en de regelgeving van Oekraïne en de EU worden op elkaar afgestemd, niet vanwege een lidmaatschap van de EU, want daar gaat het niet over, juist niet. Dat komt ook niet dichterbij als resultaat van dit verdrag. Het is niet zo dat hiermee een toekomstig lidmaatschap in het vooruitzicht wordt gesteld. Feit is ook dat het land momenteel nog ver van de criteria voor een lidmaatschap is verwijderd.

Worden we dan overstelpt met Oekraïense arbeiders, nee ook niet. Oekraïense burgers kunnen na ondertekening van het verdrag niet vrij naar Europa reizen om daar te wonen en werken, zoals EU-burgers dat wel kunnen. Hoogstens worden visumverplichtingen aangepast.

Associatieverdragen zijn door de EU tegelijkertijd ook met 2 andere landen getekend: Moldavië en Georgië. Eerder zijn er al verdragen gesloten met bijvoorbeeld Jordanië, Israël en Chili. Associatieverdragen worden juist afgesloten met landen die geen kans maken op een lidmaatschap. Halen we dan een conflict met Rusland binnen de invloedsfeer van de EU? Niet waarschijnlijk, met het verdrag met Israël is ook geen conflict met de Palestijnen of andere tegenstanders uit het Midden-Oosten binnen gehaald.

Een ander veel gehoord argument om tegen te stemmen is ook dat het geld gaat kosten. Niet waar, het verdrag verplicht de EU niet om Oekraïne meer financiële steun te geven. Oekraïne ontving eerder uit een partnerschap al geld voor infrastructuur, grensbewaking, corruptiebestrijding en hervorming. De financiële bijstand uit dat partnerschap gaat ook bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het verdrag.

Zie hier enige redenen om op 6 april voor te stemmen. Een verscheurd land aan de Europese buitengrenzen is niet in ons belang. En een stabiel Oekraïne draagt bij aan een veilige regio waar we handel mee kunnen drijven en burgerrechten worden gerespecteerd.

De uitslag van het referendum is geldig als de opkomst 30% bedraagt. Maak daarom in ieder geval gebruik van uw democratisch recht of u nu voor of tegen bent. U mag er nu iets van vinden.

Peter Meijer,
Mark de Roo.