Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 april 2015

Gebiedscoördinator voor plaatsing windmolens Fryslân

Het voorstel van D66 om onafhankelijke gebiedscoördinatoren aan te stellen om inspraak te coördineren bij alle windenergieprojecten is door minister Kamp overgenomen. Deze coördinator helpt inwoners van de provincie om inspraak te leveren en alternatieve plannen uit te werken. D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven: “Wanneer er plannen zijn voor windmolenparken of nieuwe snelwegen, dan dragen inwoners ook zelf ideeën aan. Te vaak belanden die in de prullenbak. D66 is blij dat deze alternatieven van de inwoners nu ook daadwerkelijk worden meegenomen in de besluitvorming. Het gaat om hún huis. Beslissingen moeten niet over, maar met de inwoners worden genomen.”

D66-plan wordt uitgevoerd
In januari van dit jaar heeft D66-Tweede Kamerlid Van Veldhoven een voorstel ingediend waardoor bij onder andere het windenergieproject in Fryslân een coördinator moet worden aangesteld. Minister Kamp heeft het voorstel van D66 overgenomen. Van Veldhoven: “Ik ben ontzettend blij dat dit voorstel van D66 is aangenomen en wordt uitgevoerd! Het is belangrijk dat inwoners mee mogen praten en beslissen over grote projecten als de aanleg van een windmolenpark. Veel inwoners voelen zich op het moment niet gehoord. Gelukkig komt hier nu verandering in.”

Inwonerinspraak bij windmolens Fryslân
In het Friese deel van het IJsselmeer wordt de komende jaren aan een windmolenpark gebouwd. D66-lijsttrekker van de provincie Fryslân Margreet Mulder: “Windmolens zijn bedoeld als energievoorziening van en voor Fryslân’. Dit betekent dat inwoners van Fryslân financieel kunnen deelnemen. D66 wil echter dat inwoners ook kunnen meepraten en meebeslissen over de plaatsing van windmolens. Door het aanstellen van een gebiedscoördinator wordt dit gerealiseerd.”

Voor meer informatie

MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN
Voorgesteld 13 januari 2015
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het bij windenergieprojecten van groot belang is dat mensen kunnen meepraten en alternatieven kunnen aandragen; verzoekt de regering om per windenergiegebied in de rijkscoördinatieregeling een externe gebiedscoördinator aan te stellen om participatie en draagvlak en nadeelcompensatie af te stemmen, en gaat over tot de orde van de dag.