Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 september 2011

D66 Fryslan wil stop zoutwinning onder land

De overschakeling op zoutwinning onder het wad moet volgens zowel Minister Verhagen als Frisia gefaseerd worden toegepast. Pas in 2021 zal een volledige overschakeling hebben plaatsgevonden. De vergunning voor Barradeel II dient dan ook tot de maximale toegestane bodemdaling van 30cm of zelfs 35cm verlengd te worden. Tevens schetst de minister dat indien vastgehouden wordt aan max. 30cm bodemdaling een nieuwe boring nodig is bij Slappeterp.
D66 vindt het vreemd dat er onder land blijkbaar wel snel een nieuwe boring en put kan worden geslagen maar dat volledige winning onder de Waddenzee pas per 2021 plaats kan vinden.
D66 Friesland is daarom voor een moratorium op landgebonden zoutwinning onder NW-Friesland. We spreken hier over een kwetsbaar en dynamisch gebied onder zeeniveau, waar gebleken is dat zout- en gaswinning leidt tot onherstelbare schade door bodemdaling. Voorkomen is beter dan genezen en beschermen is in dit geval beter dan herstellen!
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er conform de voorschriften van de mijnbouwwet een schadeherstelregeling wordt ingesteld voordat de gunning of verlenging van concessies plaatsvindt. Gezien de langdurige impasse in het gebiedsproject voor herstel van de schade, heeft de minister op 8 juli toegezegd geen nieuwe vergunning af te geven voordat deze schaderegeling is gesloten. D66 zal de minister hier dan ook aan houden.