Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2009

D66 Fryslân : N/W Fryslân en N/O Fryslân niet reguleren maar stimuleren

Op het regionaal politiek overleg afgelopen zaterdag in Heerenveen werd bij de discussie over de woningbouw gesuggereerd dat er vele kansen zijn voor bewoners in N/W en N/O Fryslân. Qua leefbaarheid lopen de dorpen in deze streek van Fryslân leeg maar er zijn ook mensen die hier weer nieuwe kansen in zien. Het regionaal politiek overleg D66 Fryslân was van mening dat de leegloop in deze gebieden via regulering van "bouwen voor bewoners" niet de oplossing is. D66 Fryslân ziet meer in het stimuleren van mensen die in deze gebieden iets ontwikkelen op economisch gebied. Door zoveel mogelijk met deze mensen mee te denken op het gebied van vegunningen etc kan dit gebied meer tot ontwikkeling komen dan wanneer het van bovenaf wordt gestuurd was de mening van het Reginaal Politiek overleg. Deze mening sluit naadloos aan op de grondpeiler van D66 " ga uit van de kracht van het individu".