Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 november 2009

D66 in Zuidwest Friesland

Op een gezamelijke ledenvergadering van de D66 afdelingen Wûnseradiel, Wymbritseradiel, Sneek en Nijefurd, is besloten deze afdelingen allemaal op te heffen en verder te gaan als 1 grote afdeling. De voorlopige naam van deze afdeling is D66 Súd west Fryslân. De nieuwe afdeling gaat er vanuit dat de geplande herindeling in dit deel van Friesland in 2010 doorgang vindt. Ze zijn dan ook voornemens om aan de verkiezingen in November 2010 mee te doen. De voorbereidingen om mee te gaan doen zijn vanaf heden in werking getreden. D66 wil met een sterke lijst komen wanneer deze fusie gemeente aanvangt. Volgens D66 komt er een zware periode aan de eerste termijn in deze fusie gemeente. Een hoop kinderziekten zullen voorbij komen, vandaar dat D66 goed voorbereid met een sterke lijst wil komen.